Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Malmö Smedjan 8
Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Malmö Smedjan 8

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 457 2 164 2 274 1 842 2 826 3 228 3 671 3 385 2 195 2 330
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 93 -580 -1 612 652 1 685 1 226 2 996 1 042 826 1 145
Resultat efter finansnetto -578 -1 587 -2 497 655 1 657 1 124 3 151 1 136 743 2 849
Årets resultat -304 1 231 -2 347 524 1 222 829 3 768 607 439 2 409
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 345 28 064 29 701 9 203 9 277 9 352 9 184 7 737 8 036 8 335
Omsättningstillgångar 434 3 930 4 140 1 718 798 1 086 2 008 3 398 7 486 6 610
Tillgångar 27 779 31 994 33 841 10 921 10 075 10 438 11 192 11 135 15 522 14 945
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 379 804 129 7 909 7 703 7 535 7 369 7 253 6 647 6 208
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 1 980 1 707 1 590
Avsättningar (tkr) 0 0 198 196 178 119 59 0 0 0
Långfristiga skulder 27 344 17 712 50 50 50 0 0 0 5 850 6 050
Kortfristiga skulder 56 13 478 33 464 2 766 2 145 2 785 3 764 1 902 1 319 1 097
Skulder och eget kapital 27 779 31 994 33 841 10 921 10 075 10 438 11 192 11 135 15 522 14 945
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 457 2 164 2 274 1 842 2 826 3 228 3 671 3 385 2 195 2 330
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 691 465 -1 312 726 1 759 1 300 3 070 1 342 1 125 1 444
Nettoomsättningförändring 13,54% -4,84% 23,45% -34,82% -12,45% -12,07% 8,45% 54,21% -5,79% -%
Du Pont-modellen 0,34% -1,81% -4,76% 6,01% 16,75% 11,77% 28,23% 11,37% 6,59% 21,02%
Vinstmarginal 3,87% -26,80% -70,89% 35,61% 59,73% 38,07% 86,08% 37,40% 46,61% 134,85%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 59,66% 37,98% 82,89% 71,88% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,38% -441,22% -1 289,53% -56,89% -47,66% -52,63% -47,83% 44,19% 280,96% 236,61%
Soliditet 1,36% 2,51% 0,38% 72,42% 76,46% 72,19% 65,84% 77,94% 50,74% 49,20%
Kassalikviditet 775,00% 29,16% 12,37% 62,11% 37,20% 38,99% 53,35% 178,65% 567,55% 602,55%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...