Visa allt om Exakt Hair Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 371 428 439 432 464 414 414 411 350 307
Övrig omsättning - 26 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 15 -5 0 -38 45 -27 -9 47 -31 -3
Resultat efter finansnetto 15 -5 0 -38 45 -28 -9 47 -32 -3
Årets resultat 15 -5 0 -34 40 -28 -9 36 -32 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 8 8 9 15 25 35 40 51 28
Omsättningstillgångar 226 206 274 249 349 286 310 271 214 272
Tillgångar 234 214 282 258 364 311 345 310 266 300
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 151 136 141 141 175 134 173 181 145 176
Obeskattade reserver 0 0 0 0 4 4 5 5 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 83 78 141 117 185 171 168 124 121 123
Skulder och eget kapital 234 214 282 258 364 311 345 310 266 300
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Omsättning 371 454 439 432 464 414 414 411 350 307
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 15 -5 1 -32 55 -17 2 67 -11 17
Nettoomsättningförändring -13,32% -2,51% 1,62% -6,90% 12,08% 0,00% 0,73% 17,43% 14,01% -%
Du Pont-modellen 6,41% -2,34% 0,00% -14,73% 12,36% -8,68% -2,61% 15,16% -11,65% -1,00%
Vinstmarginal 4,04% -1,17% 0,00% -8,80% 9,70% -6,52% -2,17% 11,44% -8,86% -0,98%
Bruttovinstmarginal 71,70% 72,20% 68,79% 73,15% 70,04% 70,05% 69,08% 72,51% 62,29% 69,38%
Rörelsekapital/omsättning 38,54% 29,91% 30,30% 30,56% 35,34% 27,78% 34,30% 35,77% 26,57% 48,53%
Soliditet 64,53% 63,55% 50,00% 54,65% 48,89% 44,03% 51,19% 59,55% 54,51% 58,67%
Kassalikviditet 177,11% 180,77% 129,79% 139,32% 137,84% 112,28% 136,90% 154,03% 121,49% 155,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...