Visa allt om Exakt Hair Aktiebolag
Visa allt om Exakt Hair Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 360 371 428 439 432 464 414 414 411 350
Övrig omsättning - - 26 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 15 -5 0 -38 45 -27 -9 47 -31
Resultat efter finansnetto -5 15 -5 0 -38 45 -28 -9 47 -32
Årets resultat -5 15 -5 0 -34 40 -28 -9 36 -32
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 8 8 8 9 15 25 35 40 51
Omsättningstillgångar 229 226 206 274 249 349 286 310 271 214
Tillgångar 237 234 214 282 258 364 311 345 310 266
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 146 151 136 141 141 175 134 173 181 145
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 4 4 5 5 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 90 83 78 141 117 185 171 168 124 121
Skulder och eget kapital 237 234 214 282 258 364 311 345 310 266
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Omsättning 360 371 454 439 432 464 414 414 411 350
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 15 -5 1 -32 55 -17 2 67 -11
Nettoomsättningförändring -2,96% -13,32% -2,51% 1,62% -6,90% 12,08% 0,00% 0,73% 17,43% -%
Du Pont-modellen -2,11% 6,41% -2,34% 0,00% -14,73% 12,36% -8,68% -2,61% 15,16% -11,65%
Vinstmarginal -1,39% 4,04% -1,17% 0,00% -8,80% 9,70% -6,52% -2,17% 11,44% -8,86%
Bruttovinstmarginal 71,11% 71,70% 72,20% 68,79% 73,15% 70,04% 70,05% 69,08% 72,51% 62,29%
Rörelsekapital/omsättning 38,61% 38,54% 29,91% 30,30% 30,56% 35,34% 27,78% 34,30% 35,77% 26,57%
Soliditet 61,60% 64,53% 63,55% 50,00% 54,65% 48,89% 44,03% 51,19% 59,55% 54,51%
Kassalikviditet 171,11% 177,11% 180,77% 129,79% 139,32% 137,84% 112,28% 136,90% 154,03% 121,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...