Visa allt om CCTV-systems Johan Eklund AB
Visa allt om CCTV-systems Johan Eklund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 17 115 13 890 13 350 12 142 8 190 7 743 6 596 305 0 0
Övrig omsättning 77 521 84 50 34 21 42 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) 718 295 401 573 244 900 124 46 -3 -8
Resultat efter finansnetto 680 283 393 553 220 857 91 47 8 3
Årets resultat 373 128 205 281 100 619 61 24 0 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 56 74 37 43 3 3 0 0 0
Omsättningstillgångar 4 415 5 946 3 988 4 256 2 595 3 486 2 122 705 192 196
Tillgångar 4 454 6 002 4 062 4 293 2 638 3 489 2 125 705 192 196
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 912 1 339 1 211 1 206 925 825 206 145 181 181
Obeskattade reserver 617 434 345 231 80 12 12 12 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 400 187 0 15 100 500 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 524 4 042 2 505 2 841 1 533 2 152 1 907 548 11 15
Skulder och eget kapital 4 454 6 002 4 062 4 293 2 638 3 489 2 125 705 192 196
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 400 391 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 248 1 708 1 769 1 704 1 267 720 471 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 520 672 626 621 494 595 280 0 0 0
Utdelning till aktieägare 400 800 0 200 0 0 0 0 0 0
Omsättning 17 192 14 411 13 434 12 192 8 224 7 764 6 638 308 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 3 4 3 4 2 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 705 3 473 4 450 3 036 2 730 1 936 3 298 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 606 639 851 621 637 473 632 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 736 313 419 579 250 903 124 46 -3 -8
Nettoomsättningförändring 23,22% 4,04% 9,95% 48,25% 5,77% 17,39% 2 062,62% -% -% -%
Du Pont-modellen 16,12% 5,06% 9,90% 13,35% 9,29% 25,85% 5,88% 6,67% -% -%
Vinstmarginal 4,20% 2,19% 3,01% 4,72% 2,99% 11,65% 1,90% 15,41% -% -%
Bruttovinstmarginal 29,14% 33,10% 37,97% 36,72% 40,83% 44,72% 30,59% 42,30% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 11,05% 13,71% 11,11% 11,65% 12,97% 17,23% 3,26% 51,48% -% -%
Soliditet 31,28% 27,95% 36,44% 32,06% 37,30% 23,90% 10,11% 21,79% 94,27% 92,35%
Kassalikviditet 127,77% 118,18% 104,71% 126,43% 118,66% 146,24% 103,78% 128,65% 1 745,45% 1 306,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...