Visa allt om Gårda Stenhuggeri Aktiebolag
Visa allt om Gårda Stenhuggeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 200 324 492 534 471 456 436 388 417 476
Övrig omsättning - - - - - - 20 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 22 7 12 12 -12 5 42 3 -45 3
Resultat efter finansnetto 22 7 12 13 -11 5 43 5 -48 7
Årets resultat 17 0 5 5 2 11 10 1 -48 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 23 46 69 107 135 27 129 166
Omsättningstillgångar 158 146 180 172 129 76 268 129 140 185
Tillgångar 158 146 203 219 198 184 403 157 269 351
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 138 121 121 119 114 111 138 128 127 175
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 19 35 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 25 82 99 84 53 231 28 142 176
Skulder och eget kapital 158 146 203 219 198 184 403 157 269 351
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 145 110 50 50 0 50 65
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 60 20 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 20 110 0 0 60 60 60 21 60
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 7 11 17 18 24 33 26 23 49
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 200 324 492 534 471 456 456 388 417 476
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 200 162 246 267 236 228 218 194 209 238
Personalkostnader per anställd (tkr) 8 34 77 96 78 77 81 51 63 95
Rörelseresultat, EBITDA 22 30 35 35 26 33 47 36 -11 40
Nettoomsättningförändring -38,27% -34,15% -7,87% 13,38% 3,29% 4,59% 12,37% -6,95% -12,39% -%
Du Pont-modellen 13,92% 4,79% 6,40% 5,94% -5,56% 2,72% 10,67% 3,18% -16,73% 1,99%
Vinstmarginal 11,00% 2,16% 2,64% 2,43% -2,34% 1,10% 9,86% 1,29% -10,79% 1,47%
Bruttovinstmarginal 87,00% 82,72% 90,04% 91,39% 88,54% 88,60% 91,97% 86,08% 86,09% 85,92%
Rörelsekapital/omsättning 68,50% 37,35% 19,92% 13,67% 9,55% 5,04% 8,49% 26,03% -0,48% 1,89%
Soliditet 87,34% 82,88% 59,61% 54,34% 57,58% 67,94% 40,64% 81,53% 47,21% 49,86%
Kassalikviditet 752,38% 584,00% 219,51% 173,74% 153,57% 143,40% 116,02% 460,71% 98,59% 105,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...