Visa allt om Maria Magnusson Invest AB
Visa allt om Maria Magnusson Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 560 100 830
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -323 -19 -19 -30 -77 -50 -251 -180 -347 18
Resultat efter finansnetto 89 738 335 287 189 166 -45 3 -255 108
Årets resultat 64 435 195 156 120 166 -45 3 -218 100
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 290 345 357 369 319 338 362 386 517 450
Omsättningstillgångar 1 584 1 413 1 466 1 565 1 492 1 171 1 145 1 333 1 293 1 312
Tillgångar 1 873 1 758 1 823 1 934 1 811 1 509 1 507 1 718 1 810 1 762
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 244 680 400 370 333 344 306 601 605 923
Obeskattade reserver 375 375 195 111 37 0 0 0 0 37
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 092 0 0 0 0 7 41 0 0 0
Kortfristiga skulder 163 703 1 228 1 453 1 441 1 158 1 160 1 118 1 205 802
Skulder och eget kapital 1 873 1 758 1 823 1 934 1 811 1 509 1 507 1 718 1 810 1 762
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 0 0 179 0 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - - 0 40 54 49 24
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - - 0 36 131 71 150
Utdelning till aktieägare 0 500 155 165 119 130 128 250 0 100
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 560 100 830
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - - 0 2 2 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 280 - 830
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 39 225 - 541
Rörelseresultat, EBITDA -268 -7 -7 -19 -58 -26 -227 -156 -316 38
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% 460,00% -87,95% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 3,73% -11,77% 6,87%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 11,43% -213,00% 14,58%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 38,39% 88,00% 61,45%
Soliditet 28,64% 55,32% 30,29% 23,36% 19,89% 22,80% 20,31% 34,98% 33,43% 53,90%
Kassalikviditet 971,78% 201,00% 119,38% 107,71% 103,54% 101,12% 98,71% 119,23% 107,30% 163,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...