Visa allt om Högklint Invest Aktiebolag
Visa allt om Högklint Invest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 24 24 24 24 24 74 33 41 24 24
Övrig omsättning 266 262 278 268 249 192 260 305 426 381
Rörelseresultat (EBIT) 7 -36 -45 12 -2 -63 -63 -52 136 44
Resultat efter finansnetto -1 -44 -37 43 -5 -82 -83 -112 121 13
Årets resultat 839 1 322 1 229 1 266 1 045 955 868 139 368 335
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 298 2 995 3 486 2 428 2 803 3 413 3 792 2 911 3 158 3 446
Omsättningstillgångar 998 1 552 1 658 3 386 3 828 3 590 3 289 2 637 2 955 3 371
Tillgångar 3 297 4 547 5 144 5 814 6 630 7 002 7 081 5 549 6 113 6 817
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 449 3 773 3 951 4 722 5 957 6 412 6 957 4 708 5 925 6 398
Obeskattade reserver 50 57 169 158 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 64 775 133 332
Kortfristiga skulder 797 716 1 024 934 674 590 60 67 55 87
Skulder och eget kapital 3 297 4 547 5 144 5 814 6 630 7 002 7 081 5 549 6 113 6 817
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 1 1 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 1 1 0 0 0 0 2
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 5 5 5 5 17 17 31 26 25
Utdelning till aktieägare 900 1 350 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 150 2 000 1 350
Omsättning 290 286 302 292 273 266 293 346 450 405
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 78 35 26 33 32 -57 -63 -51 137 99
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -67,57% 124,24% -19,51% 70,83% 0,00% -%
Du Pont-modellen 0,27% -0,57% -0,41% 1,12% 0,45% -0,80% -0,86% -0,72% 2,55% 0,87%
Vinstmarginal 37,50% -108,33% -87,50% 270,83% 125,00% -75,68% -184,85% -97,56% 650,00% 245,83%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 837,50% 3 483,33% 2 641,67% 10 216,67% 13 141,67% 4 054,05% 9 784,85% 6 268,29% 12 083,33% 13 683,33%
Soliditet 75,46% 83,96% 79,37% 83,22% 89,85% 91,57% 98,25% 84,84% 96,92% 93,85%
Kassalikviditet 125,22% 216,76% 161,91% 362,53% 567,95% 608,47% 5 481,67% 3 935,82% 5 372,73% 3 874,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...