Visa allt om Conergo AB
Visa allt om Conergo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 21 132 354 195 783
Övrig omsättning 153 113 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 153 113 0 0 0 -10 -27 -246 -3 967 570
Resultat efter finansnetto 153 113 0 0 0 -10 -27 -247 -4 084 117
Årets resultat 150 113 0 0 0 -10 -27 -249 -4 086 82
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 561 113 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 115 63 100 63 63 63 75 117 252 14 335
Tillgångar 1 676 176 100 63 63 63 75 117 252 14 335
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 265 176 100 62 63 63 73 101 183 4 269
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 408 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Kortfristiga skulder 3 0 0 0 0 0 2 17 61 10 067
Skulder och eget kapital 1 676 176 100 63 63 63 75 117 252 14 335
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 153 113 0 0 0 0 0 21 132 354 195 783
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 132 354 195 783
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 153 113 0 0 0 -10 -27 -246 -3 967 570
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -99,98% -32,40% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -210,26% -1 574,21% 3,98%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -1 171,43% -3,00% 0,29%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -971,43% -2,95% 0,32%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 476,19% 0,14% 2,18%
Soliditet 15,81% 100,00% 100,00% 98,41% 100,00% 100,00% 97,33% 86,32% 72,62% 29,78%
Kassalikviditet 3 833,33% -% -% -% -% -% 2 050,00% 488,24% 0,00% 0,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...