Visa allt om Bengt Nilsson Revisionsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 3 669 2 546 5 307 2 794 3 987 4 942 4 254 4 696 3 751 3 803
Övrig omsättning 135 - 5 - 19 - - - - 31
Rörelseresultat (EBIT) 2 075 918 3 235 1 162 1 857 3 218 2 484 2 867 1 904 1 886
Resultat efter finansnetto 2 077 925 3 257 1 184 1 875 3 228 2 529 2 959 1 961 1 919
Årets resultat 57 23 0 -34 1 538 2 374 1 822 1 985 1 363 1 428
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 281 367 49 55 125 194 264 366 149 187
Omsättningstillgångar 3 204 1 628 3 273 1 526 2 687 2 789 2 865 2 150 3 336 2 990
Tillgångar 3 485 1 995 3 322 1 581 2 811 2 983 3 129 2 517 3 485 3 177
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 148 1 091 1 068 1 068 1 102 1 086 1 078 1 124 865 2 065
Obeskattade reserver 232 129 227 337 342 514 525 546 398 487
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 106 775 2 026 176 1 367 1 383 1 526 846 2 222 625
Skulder och eget kapital 3 485 1 995 3 322 1 581 2 811 2 983 3 129 2 517 3 485 3 177
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 210 100 60 55 50 92 32 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 339 330 440 287 251 245 247 212 241 361
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 85 125 221 133 167 111 24 126 114 181
Utdelning till aktieägare 800 0 0 0 0 0 0 0 0 1 850
Omsättning 3 804 2 546 5 312 2 794 4 006 4 942 4 254 4 696 3 751 3 834
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 - - - 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 223 849 - - - 1 647 1 418 1 565 1 250 951
Personalkostnader per anställd (tkr) 158 232 - - - 162 158 157 152 150
Rörelseresultat, EBITDA 2 161 1 004 3 241 1 232 1 927 3 287 2 580 2 968 1 942 1 924
Nettoomsättningförändring 44,11% -52,03% 89,94% -29,92% -19,32% 16,17% -9,41% 25,19% -1,37% -%
Du Pont-modellen 59,60% 46,32% 98,07% 74,95% 66,67% 108,25% 80,89% 117,56% 56,27% 60,43%
Vinstmarginal 56,61% 36,29% 61,39% 42,41% 47,00% 65,34% 59,50% 63,01% 52,28% 50,49%
Bruttovinstmarginal 99,32% 95,52% 100,00% 100,00% 97,44% 99,31% 100,00% 97,47% 98,43% 99,40%
Rörelsekapital/omsättning 29,93% 33,50% 23,50% 48,32% 33,11% 28,45% 31,48% 27,77% 29,70% 62,19%
Soliditet 38,13% 59,73% 37,19% 83,26% 48,17% 49,11% 46,53% 60,27% 33,04% 76,04%
Kassalikviditet 152,14% 210,06% 161,55% 867,05% 196,56% 201,66% 187,75% 254,14% 150,14% 478,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...