Visa allt om H. Grann Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 8 584 8 808 8 345 7 280 8 099 4 937 6 593 6 572 4 834 4 910
Övrig omsättning 17 190 - 3 3 3 - 3 167 18
Rörelseresultat (EBIT) 486 1 761 974 629 475 682 922 351 242 -36
Resultat efter finansnetto 403 3 943 855 530 390 635 826 177 183 -47
Årets resultat 130 2 091 104 256 87 170 252 18 7 100
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 516 5 646 6 994 4 586 5 092 4 071 3 414 3 681 3 492 1 413
Omsättningstillgångar 6 140 7 682 4 705 3 358 3 549 3 192 3 351 2 552 2 928 2 208
Tillgångar 13 656 13 328 11 699 7 944 8 641 7 263 6 765 6 233 6 420 3 622
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 920 3 790 1 698 1 594 1 339 1 452 1 482 1 230 1 211 1 304
Obeskattade reserver 4 891 4 669 3 419 2 714 2 541 2 280 1 884 1 418 1 295 1 135
Avsättningar (tkr) 0 1 651 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 816 0 3 245 1 192 1 682 1 246 1 113 1 646 2 442 297
Kortfristiga skulder 5 029 3 218 3 337 2 443 3 081 2 285 2 286 1 939 1 471 885
Skulder och eget kapital 13 656 13 328 11 699 7 944 8 641 7 263 6 765 6 233 6 420 3 622
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 520 228 321 422 291 213
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 289 2 926 3 213 2 830 3 044 1 243 2 113 2 053 1 586 1 427
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 056 960 1 184 1 014 1 256 588 859 1 026 799 675
Utdelning till aktieägare 0 3 000 0 0 0 200 200 0 0 100
Omsättning 8 601 8 998 8 345 7 283 8 102 4 940 6 593 6 575 5 001 4 928
Nyckeltal
Antal anställda 10 9 10 9 10 6 8 8 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 858 979 835 809 810 823 824 822 691 818
Personalkostnader per anställd (tkr) 438 438 431 414 468 353 417 442 388 389
Rörelseresultat, EBITDA 1 388 2 495 1 629 1 135 914 1 026 1 189 650 493 232
Nettoomsättningförändring -2,54% 5,55% 14,63% -10,11% 64,05% -25,12% 0,32% 35,95% -1,55% -%
Du Pont-modellen 3,57% 30,42% 8,35% 7,92% 5,50% 9,40% 13,72% 5,71% 3,82% -0,86%
Vinstmarginal 5,67% 46,03% 11,71% 8,64% 5,86% 13,83% 14,08% 5,42% 5,07% -0,63%
Bruttovinstmarginal 100,00% 74,94% 75,54% 70,60% 73,00% 68,62% 72,05% 70,91% 68,06% 59,92%
Rörelsekapital/omsättning 12,94% 50,68% 16,39% 12,57% 5,78% 18,37% 16,15% 9,33% 30,14% 26,95%
Soliditet 34,67% 55,76% 36,05% 45,24% 37,17% 43,13% 41,96% 36,11% 33,39% 58,56%
Kassalikviditet 122,09% 238,72% 140,99% 137,45% 115,19% 139,69% 146,59% 131,61% 199,05% 249,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...