Visa allt om UddensGård AB
Visa allt om UddensGård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 545 1 133 1 459 1 360 1 093 1 250 1 444 1 399 739 749
Övrig omsättning 133 111 67 131 112 38 30 20 - -
Rörelseresultat (EBIT) 249 -74 140 -323 -20 -196 -104 -88 -86 19
Resultat efter finansnetto 248 -75 137 -328 -22 -201 -116 -119 -119 0
Årets resultat 248 -75 137 -328 -22 -201 -104 -1 -131 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 53 119 204 333 256 307 545 465 610
Omsättningstillgångar 431 517 280 206 154 364 190 230 185 184
Tillgångar 451 569 399 410 487 620 497 774 650 794
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 375 128 203 66 63 86 86 90 91 182
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 23 49 176 307 282 378 241 476 294 419
Kortfristiga skulder 52 393 20 37 141 157 169 208 264 193
Skulder och eget kapital 451 569 399 410 487 620 497 774 650 794
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 678 1 244 1 526 1 491 1 205 1 288 1 474 1 419 739 749
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 281 26 225 -195 120 18 178 185 116 219
Nettoomsättningförändring 36,36% -22,34% 7,28% 24,43% -12,56% -13,43% 3,22% 89,31% -1,34% -%
Du Pont-modellen 55,21% -13,01% 35,09% -78,54% -4,11% -31,61% -20,72% -11,24% -13,23% 2,39%
Vinstmarginal 16,12% -6,53% 9,60% -23,68% -1,83% -15,68% -7,13% -6,22% -11,64% 2,54%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 24,49% 44,19% 26,56% 29,36% 48,61% 100,00% 84,65%
Rörelsekapital/omsättning 24,53% 10,94% 17,82% 12,43% 1,19% 16,56% 1,45% 1,57% -10,69% -1,20%
Soliditet 83,15% 22,50% 50,88% 16,10% 12,94% 13,87% 17,30% 11,63% 14,00% 22,92%
Kassalikviditet 828,85% 131,55% 1 400,00% 556,76% 109,22% 231,85% 112,43% 110,58% 70,08% 95,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...