Visa allt om Milutech AB
Visa allt om Milutech AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 543 376 0 0 0 0 0 817 945 965
Övrig omsättning - 5 2 3 - - 161 278 205 199
Rörelseresultat (EBIT) 215 168 -17 0 -3 -24 47 -452 -264 -32
Resultat efter finansnetto 157 104 -23 -28 -3 -24 43 -25 -269 -46
Årets resultat 122 1 049 240 -28 -3 -24 43 -25 31 14
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 398 3 316 2 519 266 0 0 0 0 23 28
Omsättningstillgångar 284 439 52 68 116 114 137 352 512 437
Tillgångar 3 681 3 755 2 571 334 116 114 137 352 535 465
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 479 1 357 308 69 97 100 124 81 106 75
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 903 1 984 2 127 200 0 0 0 0 0 203
Kortfristiga skulder 299 414 136 66 19 14 13 271 430 187
Skulder och eget kapital 3 681 3 755 2 571 334 116 114 137 352 535 465
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - 0
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 49 441 293 340
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 140 88 135
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 543 381 2 3 0 0 161 1 095 1 150 1 164
Nyckeltal
Antal anställda - - - - - 0 1 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 272 315 322
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 64 195 130 156
Rörelseresultat, EBITDA 277 202 -12 0 -3 -24 47 -445 -257 -22
Nettoomsättningförändring 44,41% -% -% -% -% -% -100,00% -13,54% -2,07% -%
Du Pont-modellen 5,84% 4,47% -% -% -% -% -% -4,26% -49,35% -6,88%
Vinstmarginal 39,59% 44,68% -% -% -% -% -% -1,84% -27,94% -3,32%
Bruttovinstmarginal 74,40% 100,00% -% -% -% -% -% 31,95% 38,31% 61,97%
Rörelsekapital/omsättning -2,76% 6,65% -% -% -% -% -% 9,91% 8,68% 25,91%
Soliditet 40,18% 36,14% 11,98% 20,66% 83,62% 87,72% 90,51% 23,01% 19,81% 16,13%
Kassalikviditet 69,90% 106,04% 38,24% 103,03% 610,53% 814,29% 1 053,85% 129,89% 52,33% 102,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...