Visa allt om Snörike förvaltning AB
Visa allt om Snörike förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -872 -915 -1 014 -634 -26 -488 -513 -413 -1 348 -1 068
Resultat efter finansnetto 1 508 6 033 -1 193 -896 4 638 2 156 1 365 2 275 757 -870
Årets resultat 2 401 7 337 29 188 5 009 3 010 2 211 3 105 2 259 1 301
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Omsättningstillgångar 4 536 5 695 1 146 3 030 5 564 2 584 1 782 7 085 3 706 3 198
Tillgångar 12 536 13 695 9 146 11 030 13 564 10 584 9 782 15 085 11 706 11 198
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 918 13 016 5 679 5 651 7 962 4 353 3 543 3 243 2 398 1 479
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 966 4 966 5 589 5 926 5 926 5 926 5 926 7 856
Kortfristiga skulder 617 677 501 413 13 305 313 5 915 3 381 1 850
Skulder och eget kapital 12 536 13 695 9 146 11 030 13 564 10 584 9 782 15 085 11 706 11 198
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 688 - 0 0 360 364 310 1 012 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 655 - 764 476 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 206 216 240 149 0 113 121 93 328 0
Utdelning till aktieägare 4 460 3 500 0 0 2 500 1 400 2 200 1 912 2 260 1 340
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 0 3 3 3 3 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 287 302 335 208 - 158 162 135 447 -
Rörelseresultat, EBITDA -872 -915 -1 014 -634 -26 -488 -513 -413 -1 348 -1 068
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 95,07% 95,04% 62,09% 51,23% 58,70% 41,13% 36,22% 21,50% 20,49% 13,28%
Kassalikviditet 735,17% 841,21% 228,74% 733,66% 42 800,00% 847,21% 569,33% 119,78% 109,61% 172,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...