Visa allt om L.G.J. Invest i Örebro AB
Visa allt om L.G.J. Invest i Örebro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 4 024 4 756 4 172 4 704 3 923 5 575 3 601 1 617 844 727
Övrig omsättning - - 102 797 - 13 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 918 1 153 703 1 600 -71 -966 403 -438 -371 -17
Resultat efter finansnetto 728 840 707 1 614 -61 -979 411 -603 -374 -31
Årets resultat 567 654 550 1 607 -61 -979 411 -603 -374 -31
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 939 16 018 15 946 16 972 16 875 17 617 19 236 5 017 2 997 1 535
Omsättningstillgångar 2 269 2 578 2 301 1 569 2 956 2 277 1 738 699 1 380 1 593
Tillgångar 18 208 18 596 18 247 18 540 19 831 19 894 20 975 5 716 4 377 3 128
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 511 3 945 3 290 2 740 1 133 1 195 2 173 1 762 2 365 2 739
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 000 12 000 14 416 15 436 18 279 18 300 18 385 3 681 1 907 300
Kortfristiga skulder 1 697 2 652 540 364 419 399 416 272 105 89
Skulder och eget kapital 18 208 18 596 18 247 18 540 19 831 19 894 20 975 5 716 4 377 3 128
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 54 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 2
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 024 4 756 4 274 5 501 3 923 5 588 3 601 1 617 844 727
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 024 4 756 4 172 4 704 - - - - - 727
Personalkostnader per anställd (tkr) 52 50 34 54 - - - - - 7
Rörelseresultat, EBITDA 1 799 1 873 1 269 2 396 592 653 1 233 29 31 49
Nettoomsättningförändring -15,39% 14,00% -11,31% 19,91% -29,63% 54,82% 122,70% 91,59% 16,09% -%
Du Pont-modellen 5,05% 6,21% 3,87% 8,71% -0,30% -4,86% 1,99% -7,65% -8,48% -0,51%
Vinstmarginal 22,84% 24,26% 16,95% 34,33% -1,53% -17,33% 11,61% -27,03% -43,96% -2,20%
Bruttovinstmarginal 68,89% 67,18% 70,42% 60,78% 63,06% 67,50% 61,98% 45,27% 43,48% 51,17%
Rörelsekapital/omsättning 14,21% -1,56% 42,21% 25,62% 64,67% 33,69% 36,71% 26,41% 151,07% 206,88%
Soliditet 24,77% 21,21% 18,03% 14,78% 5,71% 6,01% 10,36% 30,83% 54,03% 87,56%
Kassalikviditet 69,89% 33,56% 164,44% 182,14% 446,54% 223,31% 417,79% 256,99% 1 314,29% 1 320,22%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...