Visa allt om Aluminiumkonstruktioner M. Bergquist Aktiebolag
Visa allt om Aluminiumkonstruktioner M. Bergquist Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -1 -7 -6 -6 -6 -10 -10 -8 -6
Resultat efter finansnetto 588 489 92 193 5 94 92 110 93 93
Årets resultat 588 489 92 193 5 94 92 110 93 93
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 792 2 792
Omsättningstillgångar 959 371 403 511 517 612 609 638 86 83
Tillgångar 3 219 2 632 2 663 2 771 2 777 2 873 2 870 2 898 2 878 2 875
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 220 2 631 2 632 2 739 2 747 2 842 2 838 2 866 2 846 2 842
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 24 24 24 24 25 25 25 25
Kortfristiga skulder 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7
Skulder och eget kapital 3 219 2 632 2 663 2 771 2 777 2 873 2 870 2 898 2 878 2 875
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 588 0 490 200 200 100 90 120 90 90
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -1 -7 -6 -6 -6 -10 -10 -8 -6
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,03% 99,96% 98,84% 98,85% 98,92% 98,92% 98,89% 98,90% 98,89% 98,85%
Kassalikviditet -% -% 5 757,14% 7 300,00% 7 385,71% 8 742,86% 8 700,00% 9 114,29% 1 228,57% 1 185,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...