Visa allt om Hyreskartan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 9 9 0 335 21 117 474 568 469
Övrig omsättning - - - - 145 900 - - 24 -
Rörelseresultat (EBIT) -10 4 -76 -16 44 517 -240 -71 -24 -120
Resultat efter finansnetto -9 2 -74 -14 50 517 -240 -71 -23 -120
Årets resultat -9 2 -74 -14 50 517 -240 -71 -23 -120
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 161 267 171 352 645 1 254 670 552 607 630
Tillgångar 161 267 171 352 645 1 254 670 552 607 630
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 75 84 82 306 620 570 54 293 365 388
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 85 183 89 45 25 684 617 258 243 243
Skulder och eget kapital 161 267 171 352 645 1 254 670 552 607 630
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 9 9 0 480 921 117 474 592 469
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 117 474 568 469
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 4 -76 -16 44 517 -240 -71 -24 -120
Nettoomsättningförändring -100,00% 0,00% -% -100,00% 1 495,24% -82,05% -75,32% -16,55% 21,11% -%
Du Pont-modellen -% 1,50% -43,27% -% 7,60% 41,23% -35,82% -12,68% -3,79% -19,05%
Vinstmarginal -% 44,44% -822,22% -% 14,63% 2 461,90% -205,13% -14,77% -4,05% -25,59%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% -% 29,85% -761,90% 85,47% 56,96% 50,35% 48,19%
Rörelsekapital/omsättning -% 933,33% 911,11% -% 185,07% 2 714,29% 45,30% 62,03% 64,08% 82,52%
Soliditet 46,58% 31,46% 47,95% 86,93% 96,12% 45,45% 8,06% 53,08% 60,13% 61,59%
Kassalikviditet 189,41% 145,90% 192,13% 782,22% 2 580,00% 148,98% 41,17% 49,22% 65,84% 71,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...