Visa allt om Koscher Delikatesser Malmö Aktiebolag
Visa allt om Koscher Delikatesser Malmö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 533 676 776 796 995 965 918 1 008 898 903
Övrig omsättning - - - 1 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -20 -1 43 65 119 68 -67 81 10 47
Resultat efter finansnetto -20 0 38 58 114 62 -72 76 5 39
Årets resultat -21 0 38 58 114 62 -72 76 5 39
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Omsättningstillgångar 279 225 249 329 375 294 223 350 280 242
Tillgångar 279 225 249 329 375 294 223 350 280 243
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 192 213 233 244 256 142 81 208 131 126
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 23 6
Kortfristiga skulder 87 12 16 84 118 151 142 142 126 111
Skulder och eget kapital 279 225 249 329 375 294 223 350 280 243
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 6 16 19 15 15 17 14 8 12
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 2 5 6 6 6 5 3 2 3
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 533 676 776 797 995 965 918 1 008 898 903
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 676 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 16 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -20 -1 44 65 119 68 -67 81 11 48
Nettoomsättningförändring -21,15% -12,89% -2,51% -20,00% 3,11% 5,12% -8,93% 12,25% -0,55% -%
Du Pont-modellen -7,17% 0,00% 17,27% 19,76% 31,73% 23,13% -30,04% 23,71% 3,93% 19,34%
Vinstmarginal -3,75% 0,00% 5,54% 8,17% 11,96% 7,05% -7,30% 8,23% 1,22% 5,20%
Bruttovinstmarginal 13,13% 22,49% 24,87% 26,63% 27,94% 28,08% 15,36% 25,99% 20,71% 24,70%
Rörelsekapital/omsättning 36,02% 31,51% 30,03% 30,78% 25,83% 14,82% 8,82% 20,63% 17,15% 14,51%
Soliditet 68,82% 94,67% 93,57% 74,16% 68,27% 48,30% 36,32% 59,43% 46,79% 51,85%
Kassalikviditet 320,69% 1 550,00% 1 425,00% 357,14% 261,86% 180,79% 141,55% 197,18% 182,54% 158,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...