Visa allt om Färghallen i Östhammar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 596 10 421 9 638 8 718 9 496 9 242 9 469 9 085 8 803 8 503
Övrig omsättning 5 9 13 38 4 - 38 - - 38
Rörelseresultat (EBIT) 1 590 1 185 748 433 786 573 770 468 600 536
Resultat efter finansnetto 1 588 1 262 757 470 808 577 768 472 583 504
Årets resultat 920 739 1 346 254 520 308 411 275 306 382
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 149 158 39 54 44 70 101 211 305 298
Omsättningstillgångar 4 054 2 917 2 862 3 507 3 659 3 071 3 141 2 652 2 453 2 133
Tillgångar 4 203 3 074 2 901 3 562 3 703 3 140 3 242 2 863 2 758 2 431
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 006 1 585 1 846 1 752 1 798 1 403 1 595 1 384 1 259 1 052
Obeskattade reserver 710 310 0 978 858 766 616 418 334 184
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 20 55 204
Kortfristiga skulder 1 487 1 179 1 055 831 1 046 971 1 031 1 040 1 109 990
Skulder och eget kapital 4 203 3 074 2 901 3 562 3 703 3 140 3 242 2 863 2 758 2 431
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 383 366 381 212 374 345 330 295
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 426 1 328 892 887 914 977 797 775 724 627
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 562 521 460 460 416 417 439 410 385 320
Utdelning till aktieägare 500 500 1 000 175 300 125 500 200 150 100
Omsättning 11 601 10 430 9 651 8 756 9 500 9 242 9 507 9 085 8 803 8 541
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 319 2 605 2 410 2 180 2 374 2 311 2 367 2 271 2 201 2 126
Personalkostnader per anställd (tkr) 348 429 412 422 409 382 389 388 351 293
Rörelseresultat, EBITDA 1 599 1 200 763 452 825 638 871 581 719 640
Nettoomsättningförändring 11,28% 8,12% 10,55% -8,19% 2,75% -2,40% 4,23% 3,20% 3,53% -%
Du Pont-modellen 37,83% 41,35% 26,13% 13,22% 21,85% 18,38% 23,81% 16,80% 21,94% 22,05%
Vinstmarginal 13,71% 12,20% 7,86% 5,40% 8,52% 6,24% 8,15% 5,29% 6,87% 6,30%
Bruttovinstmarginal 39,61% 39,81% 37,14% 39,07% 37,89% 36,51% 36,79% 36,85% 36,74% 34,21%
Rörelsekapital/omsättning 22,14% 16,68% 18,75% 30,70% 27,52% 22,72% 22,28% 17,74% 15,27% 13,44%
Soliditet 60,90% 59,43% 63,63% 69,42% 65,63% 62,66% 63,20% 58,85% 54,37% 48,72%
Kassalikviditet 135,31% 96,10% 132,04% 207,22% 187,19% 136,77% 140,25% 94,42% 86,38% 57,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...