Visa allt om Indusan Aktiebolag
Visa allt om Indusan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 323 645 2 206 2 413 2 281 3 280 2 545 2 692 2 661 2 463
Övrig omsättning 173 - - - - - - - 328 8
Rörelseresultat (EBIT) -919 -7 309 -1 005 -500 130 526 783 979 1 637 771
Resultat efter finansnetto 359 -7 383 4 899 1 077 144 2 524 3 284 2 591 6 744 4 531
Årets resultat 891 -6 732 4 746 659 93 1 123 2 264 1 508 5 432 3 576
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 251 5 090 10 671 17 995 21 449 18 566 17 135 16 034 15 685 13 492
Omsättningstillgångar 2 096 3 484 11 647 4 916 4 006 4 722 1 901 2 316 871 1 460
Tillgångar 7 347 8 574 22 319 22 911 25 455 23 288 19 036 18 350 16 556 14 952
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 684 1 793 16 025 11 604 10 945 10 852 10 979 9 765 9 667 5 598
Obeskattade reserver 2 111 2 739 3 406 3 605 3 639 4 199 3 482 3 072 2 550 1 850
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 500 2 500 2 500 6 774 9 999 7 653 4 400 4 900 3 400 7 000
Kortfristiga skulder 52 1 543 388 928 872 584 175 613 939 504
Skulder och eget kapital 7 347 8 574 22 319 22 911 25 455 23 288 19 036 18 350 16 556 14 952
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 250 1 050 1 410 1 363
Omsättning 496 645 2 206 2 413 2 281 3 280 2 545 2 692 2 989 2 471
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -255 -6 709 -405 100 130 526 783 1 005 1 672 809
Nettoomsättningförändring -49,92% -70,76% -8,58% 5,79% -30,46% 28,88% -5,46% 1,16% 8,04% -%
Du Pont-modellen 4,89% -74,45% 22,31% 5,27% 1,55% 11,03% 17,28% 14,13% 40,76% 30,33%
Vinstmarginal 111,15% -989,61% 225,75% 50,02% 17,27% 78,32% 129,23% 96,29% 253,59% 184,13%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,56% 94,36%
Rörelsekapital/omsättning 632,82% 300,93% 510,38% 165,27% 137,40% 126,16% 67,82% 63,26% -2,56% 38,81%
Soliditet 58,94% 45,83% 83,70% 62,24% 53,53% 59,89% 71,16% 65,27% 69,48% 46,35%
Kassalikviditet 4 030,77% 225,79% 3 001,80% 529,74% 459,40% 808,56% 1 086,29% 377,81% 92,76% 276,79%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...