Visa allt om RFM-Studios Aktiebolag
Visa allt om RFM-Studios Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 303 0 0 0 0 0 0 30 325 169
Övrig omsättning - - - - - - - 73 - -
Rörelseresultat (EBIT) 273 -10 -21 -22 -20 -27 -18 -17 98 -1
Resultat efter finansnetto 263 -21 -33 -35 -33 -38 -30 -19 82 76
Årets resultat 263 -21 -33 -35 -33 -38 -30 -19 82 76
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 90 90 90 90 90 90 90 90 90 99
Omsättningstillgångar 104 26 26 26 26 25 26 28 95 84
Tillgångar 194 116 116 116 116 115 116 118 185 184
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -116 -379 -357 -325 -290 -257 -219 -189 -170 -251
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 102 108 114 120 126 132 138 144 151 152
Kortfristiga skulder 208 387 360 321 280 240 197 164 204 284
Skulder och eget kapital 194 116 116 116 116 115 116 118 185 184
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 88 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 303 0 0 0 0 0 0 103 325 169
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 325 169
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 168 39
Rörelseresultat, EBITDA 273 -10 -21 -22 -20 -27 -18 -17 107 10
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -90,77% 92,31% -%
Du Pont-modellen 140,72% -% -% -% -% -% -% -1,69% 52,97% 51,09%
Vinstmarginal 90,10% -% -% -% -% -% -% -6,67% 30,15% 55,62%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% 86,67% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -34,32% -% -% -% -% -% -% -453,33% -33,54% -118,34%
Soliditet -59,79% -326,72% -307,76% -280,17% -250,00% -223,48% -188,79% -160,17% -91,89% -136,41%
Kassalikviditet 50,00% 6,72% 7,22% 8,10% 9,29% 10,42% 13,20% 17,07% 46,57% 29,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...