Visa allt om Romelin Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 140 112 108 202 119 141 143 178 156 123
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 46 -9 -5 -20 -5 4 -1 37 59 48
Resultat efter finansnetto 37 -21 -17 -34 -16 -1 -14 26 49 34
Årets resultat 37 -21 -17 -34 -17 -1 -1 18 25 33
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 4 9 13 12 6 0
Omsättningstillgångar 389 249 251 247 233 184 194 172 124 106
Tillgångar 389 249 251 248 236 193 207 184 130 106
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 117 80 100 101 51 51 48 49 30 5
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 19 13 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 62 51 64 61 0 0 75 33 2 3
Kortfristiga skulder 210 117 86 87 186 142 85 83 84 98
Skulder och eget kapital 389 249 251 248 236 193 207 184 130 106
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 22 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 27 0 32 46 21 37 38 20 18 18
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 5 5 7 3 5 7 4 5 5
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 140 112 108 202 119 141 143 178 156 123
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 140 112 108 202 119 141 143 178 156 123
Personalkostnader per anställd (tkr) 36 63 56 66 25 60 56 46 24 39
Rörelseresultat, EBITDA 46 -9 -4 -20 0 8 5 42 61 48
Nettoomsättningförändring 25,00% 3,70% -46,53% 69,75% -15,60% -1,40% -19,66% 14,10% 26,83% -%
Du Pont-modellen 11,83% -3,61% -1,99% -8,06% -2,12% 2,07% -0,48% 20,65% 45,38% 45,28%
Vinstmarginal 32,86% -8,04% -4,63% -9,90% -4,20% 2,84% -0,70% 21,35% 37,82% 39,02%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 127,86% 117,86% 152,78% 79,21% 39,50% 29,79% 76,22% 50,00% 25,64% 6,50%
Soliditet 30,08% 32,13% 39,84% 40,73% 21,61% 26,42% 23,19% 34,07% 30,28% 4,72%
Kassalikviditet 185,24% 212,82% 291,86% 283,91% 125,27% 129,58% 228,24% 207,23% 147,62% 108,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...