Visa allt om Romelin Konsult Aktiebolag
Visa allt om Romelin Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 130 140 112 108 202 119 141 143 178 156
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 18 46 -9 -5 -20 -5 4 -1 37 59
Resultat efter finansnetto 2 37 -21 -17 -34 -16 -1 -14 26 49
Årets resultat 2 37 -21 -17 -34 -17 -1 -1 18 25
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 4 9 13 12 6
Omsättningstillgångar 529 389 249 251 247 233 184 194 172 124
Tillgångar 529 389 249 251 248 236 193 207 184 130
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 119 117 80 100 101 51 51 48 49 30
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 19 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 69 62 51 64 61 0 0 75 33 2
Kortfristiga skulder 340 210 117 86 87 186 142 85 83 84
Skulder och eget kapital 529 389 249 251 248 236 193 207 184 130
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 22 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 29 27 0 32 46 21 37 38 20 18
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 9 5 5 7 3 5 7 4 5
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 130 140 112 108 202 119 141 143 178 156
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 130 140 112 108 202 119 141 143 178 156
Personalkostnader per anställd (tkr) 38 36 63 56 66 25 60 56 46 24
Rörelseresultat, EBITDA 18 46 -9 -4 -20 0 8 5 42 61
Nettoomsättningförändring -7,14% 25,00% 3,70% -46,53% 69,75% -15,60% -1,40% -19,66% 14,10% -%
Du Pont-modellen 3,40% 11,83% -3,61% -1,99% -8,06% -2,12% 2,07% -0,48% 20,65% 45,38%
Vinstmarginal 13,85% 32,86% -8,04% -4,63% -9,90% -4,20% 2,84% -0,70% 21,35% 37,82%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 145,38% 127,86% 117,86% 152,78% 79,21% 39,50% 29,79% 76,22% 50,00% 25,64%
Soliditet 22,50% 30,08% 32,13% 39,84% 40,73% 21,61% 26,42% 23,19% 34,07% 30,28%
Kassalikviditet 155,59% 185,24% 212,82% 291,86% 283,91% 125,27% 129,58% 228,24% 207,23% 147,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...