Visa allt om MovieMakers Syd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 37 13 36 30 69 17 154 89 327 687
Övrig omsättning - - - - 10 - 125 84 - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -32 -23 -50 -28 -103 84 -116 -148 129
Resultat efter finansnetto 0 -32 -23 -50 -28 -103 62 -161 -162 226
Årets resultat 0 -32 -23 -50 -28 -103 62 -22 -111 171
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 3 16 24 35
Omsättningstillgångar 20 20 52 79 129 160 331 654 903 1 112
Tillgångar 20 20 52 79 129 160 334 670 928 1 147
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 11 43 66 116 144 296 335 456 668
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 130 167
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 299 284 270
Kortfristiga skulder 8 8 9 13 13 16 37 37 57 43
Skulder och eget kapital 20 20 52 79 129 160 334 670 928 1 147
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 4 4 4 5 6 9 9 10 13 11
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 12 3
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 50 0 100 100
Omsättning 37 13 36 30 79 17 279 173 327 687
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 19 7 18 15 35 9 77 45 164 344
Personalkostnader per anställd (tkr) 2 2 2 3 4 5 5 5 13 7
Rörelseresultat, EBITDA 0 -32 -23 -50 -28 -100 97 -100 -123 157
Nettoomsättningförändring 184,62% -63,89% 20,00% -56,52% 305,88% -88,96% 73,03% -72,78% -52,40% -%
Du Pont-modellen 0,00% -160,00% -44,23% -63,29% -21,71% -64,38% 25,15% -17,16% -15,95% 26,33%
Vinstmarginal 0,00% -246,15% -63,89% -166,67% -40,58% -605,88% 54,55% -129,21% -45,26% 43,96%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 57,30% 63,61% 70,60%
Rörelsekapital/omsättning 32,43% 92,31% 119,44% 220,00% 168,12% 847,06% 190,91% 693,26% 258,72% 155,60%
Soliditet 55,00% 55,00% 82,69% 83,54% 89,92% 90,00% 88,62% 50,00% 59,22% 68,72%
Kassalikviditet 250,00% 250,00% 577,78% 607,69% 992,31% 1 000,00% 894,59% 1 767,57% 1 584,21% 2 586,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...