Visa allt om Alac Aktiebolag
Visa allt om Alac Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 985 7 255 6 405 7 032 7 475 8 270 8 280 8 553 7 810 6 958
Övrig omsättning 446 585 694 518 448 512 381 319 86 318
Rörelseresultat (EBIT) -648 -756 -264 445 -236 1 875 188 -184 892 363
Resultat efter finansnetto -644 -754 -254 466 -194 1 892 333 -141 932 391
Årets resultat -644 -274 -269 435 -73 1 148 447 73 818 344
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 351 1 900 2 456 2 243 2 416 2 916 2 016 2 179 2 113 2 498
Omsättningstillgångar 3 357 3 084 3 693 4 588 3 896 3 838 3 682 3 604 3 607 2 855
Tillgångar 4 708 4 985 6 149 6 830 6 312 6 754 5 698 5 782 5 720 5 353
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 775 4 418 5 025 5 713 5 278 5 478 4 469 4 210 4 137 3 319
Obeskattade reserver 0 0 480 457 557 678 344 619 865 1 075
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 11 0 0 10
Kortfristiga skulder 934 566 643 661 477 598 874 954 718 949
Skulder och eget kapital 4 708 4 985 6 149 6 830 6 312 6 754 5 698 5 782 5 720 5 353
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 1 197 - 1 070 860 1 048 868 785 467 434 431
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 269 2 427 1 347 1 247 1 173 1 349 1 354 1 771 1 613 1 316
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader 714 584 632 564 558 545 667 755 712 526
Utdelning till aktieägare 0 0 333 418 0 127 139 187 0 0
Omsättning 7 431 7 840 7 099 7 550 7 923 8 782 8 661 8 872 7 896 7 276
Nyckeltal
Antal anställda 7 8 8 7 7 7 7 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 998 907 801 1 005 1 068 1 181 1 183 1 069 976 994
Personalkostnader per anställd (tkr) 476 397 403 391 404 400 419 391 378 341
Rörelseresultat, EBITDA -72 -143 375 966 297 2 211 567 198 1 329 676
Nettoomsättningförändring -3,72% 13,27% -8,92% -5,93% -9,61% -0,12% -3,19% 9,51% 12,24% -%
Du Pont-modellen -13,70% -15,15% -4,13% 6,82% -3,09% 28,00% 5,84% -2,40% 16,28% 7,30%
Vinstmarginal -9,23% -10,41% -3,97% 6,63% -2,61% 22,87% 4,02% -1,63% 11,92% 5,62%
Bruttovinstmarginal 65,87% 64,51% 69,32% 66,37% 54,86% 68,96% 53,04% 52,40% 70,03% 58,92%
Rörelsekapital/omsättning 34,69% 34,71% 47,62% 55,84% 45,74% 39,18% 33,91% 30,98% 36,99% 27,39%
Soliditet 80,18% 88,63% 87,81% 88,58% 90,12% 88,51% 82,88% 80,52% 83,21% 76,46%
Kassalikviditet 178,69% 185,34% 285,23% 432,68% 483,86% 359,20% 201,95% 184,91% 162,12% 105,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...