Visa allt om OMNIA Utvecklingskonsulter Aktiebolag
Visa allt om OMNIA Utvecklingskonsulter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 171 2 362 3 817 7 569 6 456 7 536 6 762
Övrig omsättning 1 - - - - - 3 - 2 47
Rörelseresultat (EBIT) -3 -6 0 -3 21 423 844 414 229 286
Resultat efter finansnetto -3 -6 0 0 22 422 835 405 253 307
Årets resultat -3 -6 0 0 16 307 608 290 230 272
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 35 45 75 119 167 223 16
Omsättningstillgångar 103 106 172 294 1 487 1 386 3 310 2 449 2 727 2 255
Tillgångar 103 106 172 329 1 531 1 460 3 429 2 617 2 950 2 271
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 103 106 111 94 94 396 872 557 493 547
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 30 60 90 120 0
Kortfristiga skulder 0 0 60 235 1 437 1 034 2 496 1 969 2 336 1 640
Skulder och eget kapital 103 106 172 329 1 531 1 460 3 429 2 617 2 950 2 271
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 929 881 2 484 1 935 2 039 1 511
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 6 350 441 832 295 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 100 0 31 21 397 514 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 2 - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 21 331 220 1 167 1 166 1 283 842
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 300 595 280 215 270
Omsättning 1 0 0 171 2 362 3 817 7 572 6 456 7 538 6 809
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 1 4 3 6 6 7 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 171 591 1 272 1 262 1 076 1 077 2 254
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 128 325 404 655 607 576 825
Rörelseresultat, EBITDA -3 -6 0 7 51 467 892 465 266 310
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -92,76% -38,12% -49,57% 17,24% -14,33% 11,45% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 0,00% 1,57% 29,38% 24,61% 15,86% 8,58% 13,56%
Vinstmarginal -% -% -% 0,00% 1,02% 11,24% 11,15% 6,43% 3,36% 4,55%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 73,29% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 34,50% 2,12% 9,22% 10,75% 7,43% 5,19% 9,09%
Soliditet 100,00% 100,00% 64,53% 28,57% 6,14% 27,12% 25,43% 21,28% 16,71% 26,72%
Kassalikviditet -% -% 286,67% 125,11% 103,48% 134,04% 132,61% 124,38% 116,74% 137,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...