Visa allt om MC-Proffsen H.L.W. Aktiebolag
Visa allt om MC-Proffsen H.L.W. Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 033 4 935 4 075 4 374 3 703 3 665 4 618 4 810 4 569 4 489
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 312 315 -19 63 42 -131 23 84 -171 -83
Resultat efter finansnetto 310 313 -21 61 40 -132 24 92 -167 -83
Årets resultat 181 249 -21 61 40 -132 34 49 29 47
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 110 110 110 110 110 110 111 124 141 163
Omsättningstillgångar 2 201 2 332 2 239 2 156 2 154 2 119 2 335 2 181 2 106 2 250
Tillgångar 2 311 2 442 2 349 2 266 2 264 2 229 2 446 2 304 2 247 2 414
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 649 1 968 1 719 1 741 1 679 1 640 1 786 1 702 1 653 1 624
Obeskattade reserver 78 0 0 0 0 0 0 23 0 210
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Kortfristiga skulder 484 374 530 425 484 490 561 479 494 480
Skulder och eget kapital 2 311 2 442 2 349 2 266 2 264 2 229 2 446 2 304 2 247 2 414
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 678 751 1 030 1 058 715 709
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 065 1 017 720 829 65 24 0 0 355 342
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 532 522 530 445 402 402 493 526 521 499
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 0 14 0 0 0
Omsättning 6 033 4 935 4 075 4 374 3 703 3 665 4 618 4 810 4 569 4 489
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 011 1 645 2 038 2 187 1 852 1 833 1 539 1 603 1 523 1 496
Personalkostnader per anställd (tkr) 541 522 632 643 597 592 512 533 533 522
Rörelseresultat, EBITDA 312 315 -19 63 42 -130 35 101 -149 -55
Nettoomsättningförändring 22,25% 21,10% -6,84% 18,12% 1,04% -20,64% -3,99% 5,27% 1,78% -%
Du Pont-modellen 13,54% 12,94% -0,77% 2,82% 1,90% -5,83% 1,10% 4,12% -7,34% -3,31%
Vinstmarginal 5,19% 6,40% -0,44% 1,46% 1,16% -3,55% 0,58% 1,98% -3,61% -1,78%
Bruttovinstmarginal 42,45% 52,30% 46,50% 47,60% 50,74% 49,50% 49,35% 48,96% 46,27% 47,78%
Rörelsekapital/omsättning 28,46% 39,68% 41,94% 39,57% 45,10% 44,45% 38,41% 35,38% 35,28% 39,43%
Soliditet 73,99% 80,59% 73,18% 76,83% 74,16% 73,58% 73,02% 74,59% 73,56% 73,54%
Kassalikviditet 341,12% 318,72% 184,15% 208,24% 138,02% 142,65% 168,27% 174,53% 141,09% 136,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...