Visa allt om Malm & Modin Mekanisk Verkstad Aktiebolag
Visa allt om Malm & Modin Mekanisk Verkstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 486 926 873 1 221 1 005 1 715 2 355 1 106 2 223 1 868
Övrig omsättning 310 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 308 65 -34 133 -30 21 150 -96 252 46
Resultat efter finansnetto 308 62 -37 134 -32 29 154 -97 252 44
Årets resultat 181 50 -9 83 -21 21 113 -5 135 31
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 486 304 360 395 278 383 561 522 753 738
Tillgångar 486 304 360 395 278 383 561 522 753 738
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 304 223 172 282 198 219 298 186 390 335
Obeskattade reserver 76 0 0 28 0 11 11 11 103 40
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 107 82 188 85 79 153 251 326 259 363
Skulder och eget kapital 486 304 360 395 278 383 561 522 753 738
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 301 256 274 305 279
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 125 125 150 200 250 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 17 20 26 31 110 96 106 107 88
Utdelning till aktieägare 180 100 0 100 0 0 100 0 200 80
Omsättning 796 926 873 1 221 1 005 1 715 2 355 1 106 2 223 1 868
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 486 926 873 1 221 1 005 1 715 2 355 1 106 2 223 1 868
Personalkostnader per anställd (tkr) 141 144 164 257 249 422 356 385 419 374
Rörelseresultat, EBITDA 308 65 -34 133 -30 21 150 -96 252 112
Nettoomsättningförändring -47,52% 6,07% -28,50% 21,49% -41,40% -27,18% 112,93% -50,25% 19,00% -%
Du Pont-modellen 63,58% 21,38% -9,44% 34,43% -10,07% 8,09% 27,81% -17,82% 34,00% 6,50%
Vinstmarginal 63,58% 7,02% -3,89% 11,14% -2,79% 1,81% 6,62% -8,41% 11,52% 2,57%
Bruttovinstmarginal 47,53% 42,66% 35,74% 47,42% 39,60% 37,78% 28,92% 41,77% 39,59% 36,30%
Rörelsekapital/omsättning 77,98% 23,97% 19,70% 25,39% 19,80% 13,41% 13,16% 17,72% 22,22% 20,07%
Soliditet 74,75% 73,36% 47,78% 76,62% 71,22% 59,30% 54,56% 37,15% 61,64% 49,30%
Kassalikviditet 454,21% 370,73% 183,51% 350,59% 324,05% 234,64% 192,03% 152,45% 277,22% 157,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...