Visa allt om LandCon Project AB
Visa allt om LandCon Project AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 96 107 223 244 459 462 434 396 423 295
Övrig omsättning 26 - - - - - - 20 - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -36 7 -32 4 -4 -1 0 37 -5
Resultat efter finansnetto 0 -36 8 -32 5 -4 -1 -2 38 -1
Årets resultat 0 -36 8 -32 1 -1 -3 -2 26 -1
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 10 19 29 39 0 2 3 45 11
Omsättningstillgångar 131 131 180 152 195 228 237 238 219 280
Tillgångar 131 140 199 181 234 228 239 241 264 291
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 104 104 141 133 165 164 165 168 170 234
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 6 6 8 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 37 59 48 70 64 68 68 87 58
Skulder och eget kapital 131 140 199 181 234 228 239 241 264 291
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 40 20 - 0 206 176 144 144 125 82
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 70 102 0 46 58 59 57 37
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 51 46 62 72 104 103 95 98 91 74
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
Omsättning 122 107 223 244 459 462 434 416 423 295
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 96 107 223 244 459 231 217 198 423 295
Personalkostnader per anställd (tkr) 91 82 156 194 345 179 161 162 295 210
Rörelseresultat, EBITDA 0 -26 17 -22 14 -2 1 2 53 1
Nettoomsättningförändring -10,28% -52,02% -8,61% -46,84% -0,65% 6,45% 9,60% -6,38% 43,39% -%
Du Pont-modellen 0,00% -25,71% 3,52% -17,13% 2,14% -1,75% -0,42% 0,41% 14,77% -0,69%
Vinstmarginal 0,00% -33,64% 3,14% -12,70% 1,09% -0,87% -0,23% 0,25% 9,22% -0,68%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 107,29% 87,85% 54,26% 42,62% 27,23% 35,50% 38,94% 42,93% 31,21% 75,25%
Soliditet 79,39% 74,29% 70,85% 73,48% 70,51% 71,93% 70,89% 71,50% 66,58% 80,41%
Kassalikviditet 467,86% 354,05% 305,08% 316,67% 278,57% 356,25% 348,53% 350,00% 251,72% 482,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...