Visa allt om LandCon Project AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 107 223 244 459 462 434 396 423 295 322
Övrig omsättning - - - - - - 20 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -36 7 -32 4 -4 -1 0 37 -5 -43
Resultat efter finansnetto -36 8 -32 5 -4 -1 -2 38 -1 -40
Årets resultat -36 8 -32 1 -1 -3 -2 26 -1 -40
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 19 29 39 0 2 3 45 11 9
Omsättningstillgångar 131 180 152 195 228 237 238 219 280 384
Tillgångar 140 199 181 234 228 239 241 264 291 393
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 104 141 133 165 164 165 168 170 234 324
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 6 6 8 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 37 59 48 70 64 68 68 87 58 68
Skulder och eget kapital 140 199 181 234 228 239 241 264 291 393
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 20 - 0 206 176 144 144 125 82 145
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 70 102 0 46 58 59 57 37 25
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - 0
Sociala kostnader 46 62 72 104 103 95 98 91 74 85
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 89 90
Omsättning 107 223 244 459 462 434 416 423 295 322
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 107 223 244 459 231 217 198 423 295 322
Personalkostnader per anställd (tkr) 82 156 194 345 179 161 162 295 210 269
Rörelseresultat, EBITDA -26 17 -22 14 -2 1 2 53 1 -39
Nettoomsättningförändring -52,02% -8,61% -46,84% -0,65% 6,45% 9,60% -6,38% 43,39% -8,39% -%
Du Pont-modellen -25,71% 3,52% -17,13% 2,14% -1,75% -0,42% 0,41% 14,77% -0,69% -10,18%
Vinstmarginal -33,64% 3,14% -12,70% 1,09% -0,87% -0,23% 0,25% 9,22% -0,68% -12,42%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 87,85% 54,26% 42,62% 27,23% 35,50% 38,94% 42,93% 31,21% 75,25% 98,14%
Soliditet 74,29% 70,85% 73,48% 70,51% 71,93% 70,89% 71,50% 66,58% 80,41% 82,44%
Kassalikviditet 354,05% 305,08% 316,67% 278,57% 356,25% 348,53% 350,00% 251,72% 482,76% 564,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...