Visa allt om Presenten Elisabeth Carlsson Aktiebolag
Visa allt om Presenten Elisabeth Carlsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 779 3 319 3 766 3 591 3 612 3 606 3 477 3 388 3 415 3 584
Övrig omsättning - 18 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 183 16 -17 -174 -258 110 83 148 420 263
Resultat efter finansnetto 183 16 -16 -172 -246 119 85 162 457 285
Årets resultat 143 12 -5 11 -185 95 70 119 263 236
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 9 18 27 36 4 11 24
Omsättningstillgångar 2 244 2 377 2 362 2 355 2 559 2 514 2 406 2 335 2 110 2 206
Tillgångar 2 244 2 377 2 362 2 364 2 577 2 541 2 442 2 339 2 121 2 230
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 730 1 587 1 575 1 580 1 569 1 581 1 486 1 415 1 296 1 033
Obeskattade reserver 47 74 74 85 268 268 282 297 303 216
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139
Kortfristiga skulder 467 716 713 699 740 692 675 627 522 842
Skulder och eget kapital 2 244 2 377 2 362 2 364 2 577 2 541 2 442 2 339 2 121 2 230
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 524 508 678 813 773 634 640 531 586 608
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 179 144 270 256 254 224 204 179 201 224
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 779 3 337 3 766 3 591 3 612 3 606 3 477 3 388 3 415 3 584
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 3 3 3 3 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 890 1 660 1 255 1 197 1 204 1 202 1 159 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 347 320 324 361 351 282 283 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 183 16 -8 -165 -249 119 96 155 433 277
Nettoomsättningförändring 13,86% -11,87% 4,87% -0,58% 0,17% 3,71% 2,63% -0,79% -4,72% -%
Du Pont-modellen 8,20% 0,72% -0,64% -7,19% -9,51% 4,68% 3,56% 6,97% 21,59% 13,00%
Vinstmarginal 4,87% 0,51% -0,40% -4,73% -6,78% 3,30% 2,50% 4,81% 13,41% 8,09%
Bruttovinstmarginal 44,54% 43,30% 51,22% 49,21% 45,74% 48,56% 49,55% 47,58% 51,10% 48,05%
Rörelsekapital/omsättning 47,02% 50,05% 43,79% 46,12% 50,36% 50,53% 49,78% 50,41% 46,50% 38,06%
Soliditet 78,73% 69,19% 69,12% 69,49% 68,55% 69,99% 69,36% 69,64% 71,39% 53,30%
Kassalikviditet 197,64% 152,23% 137,87% 127,18% 160,81% 123,99% 115,85% 173,52% 171,07% 118,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...