Visa allt om Siffror & Människor i Solna Aktiebolag
Visa allt om Siffror & Människor i Solna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 346 293 274 319 197 164 189 204 192 194
Övrig omsättning - 15 - - - - 5 12 - -
Rörelseresultat (EBIT) 14 -18 -13 64 9 30 63 127 84 74
Resultat efter finansnetto 14 -18 -12 66 -233 30 61 126 81 66
Årets resultat 12 7 3 44 -239 22 33 65 43 33
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 100 100 105 347 342 346 351 356
Omsättningstillgångar 237 198 236 259 197 155 191 148 41 56
Tillgångar 337 298 336 359 302 502 533 494 392 412
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 195 183 176 173 129 368 367 354 289 246
Obeskattade reserver 50 56 84 101 95 92 95 79 46 26
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 55 53 53 53 53 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 37 7 24 32 24 42 71 61 57 139
Skulder och eget kapital 337 298 336 359 302 502 533 494 392 412
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 - - - - 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0
Omsättning 346 308 274 319 197 164 194 216 192 194
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 - - - - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 14 -18 -13 64 13 32 67 132 89 79
Nettoomsättningförändring 18,09% 6,93% -14,11% 61,93% 20,12% -13,23% -7,35% 6,25% -1,03% -%
Du Pont-modellen 4,15% -5,70% -3,27% 18,66% -76,82% 5,98% 11,82% 25,71% 21,43% 18,20%
Vinstmarginal 4,05% -5,80% -4,01% 21,00% -117,77% 18,29% 33,33% 62,25% 43,75% 38,66%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 57,80% 65,19% 77,37% 71,16% 87,82% 68,90% 63,49% 42,65% -8,33% -42,78%
Soliditet 69,44% 76,07% 71,88% 68,92% 65,90% 86,81% 81,99% 83,17% 82,17% 64,25%
Kassalikviditet 640,54% 2 800,00% 975,00% 809,38% 820,83% 369,05% 269,01% 242,62% 71,93% 40,29%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...