Visa allt om Vallköping Fastighets AB
Visa allt om Vallköping Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 2 400 2 401 2 260 2 400 1 378 2 608 3 628 2 874 2 608 1 729
Övrig omsättning 19 - - - - - - 5 43 121
Rörelseresultat (EBIT) 1 068 1 052 999 1 189 -1 596 -415 -276 -939 -1 863 -3 100
Resultat efter finansnetto 423 282 622 289 -2 475 -868 -1 128 -2 168 -3 092 -3 432
Årets resultat 142 67 30 -143 -131 -632 -1 128 -2 158 -3 092 -3 432
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 372 27 894 28 579 29 537 30 494 31 754 32 845 33 786 34 745 28 628
Omsättningstillgångar 31 63 100 41 113 803 1 599 1 357 2 766 1 994
Tillgångar 27 403 27 956 28 679 29 578 30 607 32 557 34 444 35 143 37 510 30 622
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 325 1 183 1 116 1 086 1 229 1 361 1 333 2 461 4 594 1 086
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 22 519 22 691 23 777 24 717 26 485 27 773 30 097 28 428 31 604 26 552
Kortfristiga skulder 3 559 4 083 3 786 3 775 2 893 3 423 3 014 4 254 1 312 2 984
Skulder och eget kapital 27 403 27 956 28 679 29 578 30 607 32 557 34 444 35 143 37 510 30 622
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 0 0 0 0 454 1 788
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 0 0 0 0 158 665
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 419 2 401 2 260 2 400 1 378 2 608 3 628 2 879 2 651 1 850
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - - 0 0 0 2 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 1 304 247
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 300 364
Rörelseresultat, EBITDA 1 911 1 927 1 982 2 239 -140 749 684 20 -1 045 -2 768
Nettoomsättningförändring -0,04% 6,24% -5,83% 74,17% -47,16% -28,11% 26,24% 10,20% 50,84% -%
Du Pont-modellen 3,90% 3,76% 4,79% 4,02% -5,21% -1,27% -0,80% -2,65% -4,95% -10,12%
Vinstmarginal 44,50% 43,82% 60,80% 49,58% -115,67% -15,91% -7,61% -32,43% -71,13% -179,24%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 89,88% 76,46%
Rörelsekapital/omsättning -147,00% -167,43% -163,10% -155,58% -201,74% -100,46% -39,00% -100,80% 55,75% -57,26%
Soliditet 4,84% 4,23% 3,89% 3,67% 4,02% 4,18% 3,87% 7,00% 12,25% 3,55%
Kassalikviditet 0,87% 1,54% 2,64% 1,09% 3,91% 23,46% 53,05% 31,90% 210,82% 63,54%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...