Visa allt om Epsom Sweden AB
Visa allt om Epsom Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 139 337 425 236 211 121 49 106 63 1 561
Övrig omsättning - - - 60 - - 2 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 39 60 179 93 74 -8 -104 -39 -206 390
Resultat efter finansnetto -12 -1 165 74 49 -24 -122 -51 -239 390
Årets resultat -12 -1 165 74 49 -24 -122 -51 -239 390
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 72 96 120 0 1 3 17 23 109
Omsättningstillgångar 3 53 97 40 32 14 31 107 133 498
Tillgångar 3 124 193 160 32 15 33 125 155 607
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -40 -27 -27 -191 -265 -314 -290 -168 -117 492
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 122 119 196 170 172 185 193 200 0
Kortfristiga skulder 42 30 100 155 126 157 139 100 73 115
Skulder och eget kapital 3 124 193 160 32 15 33 125 155 607
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 3 0 0 15 60 225
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 29 78 66 50 0 0 0 0 13 300
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 9 32 21 2 1 0 0 5 23 123
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 139 337 425 296 211 121 51 106 63 1 561
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 139 337 425 236 211 121 49 106 63 781
Personalkostnader per anställd (tkr) 40 134 92 53 4 10 8 22 99 330
Rörelseresultat, EBITDA 51 84 203 93 75 -7 -103 -34 -200 417
Nettoomsättningförändring -58,75% -20,71% 80,08% 11,85% 74,38% 146,94% -53,77% 68,25% -95,96% -%
Du Pont-modellen 1 300,00% 49,19% 92,75% 58,13% 231,25% -53,33% -315,15% -31,20% -132,90% 64,25%
Vinstmarginal 28,06% 18,10% 42,12% 39,41% 35,07% -6,61% -212,24% -36,79% -326,98% 24,98%
Bruttovinstmarginal 94,96% 94,36% 96,71% 92,80% 95,73% 73,55% -55,10% 88,68% 65,08% 97,50%
Rörelsekapital/omsättning -28,06% 6,82% -0,71% -48,73% -44,55% -118,18% -220,41% 6,60% 95,24% 24,54%
Soliditet -1 333,33% -21,77% -13,99% -119,38% -828,12% -2 093,33% -878,79% -134,40% -75,48% 81,05%
Kassalikviditet 7,14% 176,67% 97,00% 25,16% 24,60% 6,37% 2,88% 8,00% 34,25% 409,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...