Visa allt om Metallfabriken Ljunghäll Aktiebolag
Visa allt om Metallfabriken Ljunghäll Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 064 383 949 230 878 727 818 146 965 909 769 142 430 525 803 185 1 055 422 1 142 432
Övrig omsättning 32 - 2 949 - 38 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 102 897 64 514 44 012 -2 644 48 724 12 634 -91 672 -37 598 -3 109 58 988
Resultat efter finansnetto 100 648 56 166 34 090 -14 721 37 681 5 299 -98 788 -48 736 -10 354 57 389
Årets resultat 313 -177 29 817 -14 555 28 012 3 785 -73 101 60 418 42 197 42 229
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 231 346 243 463 218 329 229 094 212 638 198 901 235 142 285 994 328 951 288 794
Omsättningstillgångar 330 310 300 172 277 556 238 965 287 131 307 865 174 141 176 238 318 105 475 019
Tillgångar 561 656 543 635 495 885 468 059 499 769 506 766 409 283 462 232 647 055 763 813
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 154 914 154 601 154 778 140 639 155 194 154 745 155 677 157 289 156 774 159 032
Obeskattade reserver 838 1 034 1 242 1 449 1 656 1 863 2 070 2 278 133 933 203 796
Avsättningar (tkr) 16 413 16 989 17 155 17 372 17 543 16 359 16 133 19 011 17 400 15 875
Långfristiga skulder 0 0 54 918 53 770 52 175 52 175 52 175 50 000 0 0
Kortfristiga skulder 389 491 371 011 267 792 254 829 273 201 281 624 183 228 233 654 338 948 385 110
Skulder och eget kapital 561 656 543 635 495 885 468 059 499 769 506 766 409 283 462 232 647 055 763 813
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 400 500 360 953
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 156 133 154 280 151 577 155 418 156 028 133 601 122 427 179 270 211 686 206 541
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 62 196 55 503 57 539 56 192 58 739 50 331 48 726 68 267 80 904 74 463
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 064 415 949 230 881 676 818 146 965 947 769 142 430 525 803 185 1 055 422 1 142 432
Nyckeltal
Antal anställda 425 435 441 465 483 431 424 619 720 730
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 504 2 182 1 993 1 759 2 000 1 785 1 015 1 298 1 466 1 565
Personalkostnader per anställd (tkr) 521 489 479 460 449 432 407 404 410 389
Rörelseresultat, EBITDA 157 195 113 425 92 339 45 999 93 208 61 743 -39 276 18 876 47 789 111 110
Nettoomsättningförändring 12,13% 8,02% 7,40% -15,30% 25,58% 78,65% -46,40% -23,90% -7,62% -%
Du Pont-modellen 18,32% 11,87% 8,88% -0,56% 9,75% 2,49% -22,40% -8,11% -0,41% 7,77%
Vinstmarginal 9,67% 6,80% 5,01% -0,32% 5,05% 1,64% -21,29% -4,67% -0,25% 5,20%
Bruttovinstmarginal 49,73% 51,18% 49,35% 47,90% 45,78% 44,29% 49,10% 47,95% 41,34% 40,56%
Rörelsekapital/omsättning -5,56% -7,46% 1,11% -1,94% 1,44% 3,41% -2,11% -7,15% -1,97% 7,87%
Soliditet 27,70% 28,59% 31,41% 30,28% 31,30% 30,81% 38,41% 34,38% 39,13% 40,03%
Kassalikviditet 61,92% 58,91% 77,09% 67,99% 69,96% 80,59% 65,80% 46,92% 68,50% 99,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...