Visa allt om Eslövs Hantverksförenings Fastighetsaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 169 156 151 147 165 137 135 132 117 105
Övrig omsättning - - 8 - 1 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 -9 -10 6 -58 -3 1 -1 4 6
Resultat efter finansnetto 2 -9 -10 6 -57 -3 2 2 6 6
Årets resultat 2 -9 -10 6 -57 -3 2 2 6 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 224 231 238 245 251 257 263 269 275 281
Omsättningstillgångar 133 117 113 121 122 164 140 115 130 99
Tillgångar 357 348 351 366 373 421 403 384 404 379
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 98 107 116 110 167 170 168 166 160
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Kortfristiga skulder 56 50 44 49 63 54 33 16 38 19
Skulder och eget kapital 357 348 351 366 373 421 403 384 404 379
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 169 156 159 147 166 137 135 132 117 105
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 9 -2 -3 12 -52 3 7 5 10 12
Nettoomsättningförändring 8,33% 3,31% 2,72% -10,91% 20,44% 1,48% 2,27% 12,82% 11,43% -%
Du Pont-modellen 0,56% -2,59% -2,85% 1,91% -15,28% -0,71% 0,25% 0,52% 1,49% 1,58%
Vinstmarginal 1,18% -5,77% -6,62% 4,76% -34,55% -2,19% 0,74% 1,52% 5,13% 5,71%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 45,56% 42,95% 45,70% 48,98% 35,76% 80,29% 79,26% 75,00% 78,63% 76,19%
Soliditet 28,01% 28,16% 30,48% 31,69% 29,49% 39,67% 42,18% 43,75% 41,09% 42,22%
Kassalikviditet 237,50% 234,00% 256,82% 246,94% 193,65% 303,70% 424,24% 718,75% 342,11% 521,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...