Visa allt om Gullberg by Stockwine AB
Visa allt om Gullberg by Stockwine AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 29 639 26 067 26 612 17 224 14 172 290 524 943 31 0
Övrig omsättning 121 49 193 492 217 1 - - - 64
Rörelseresultat (EBIT) 518 218 140 77 57 -342 -343 -9 22 53
Resultat efter finansnetto 349 57 22 -62 3 -348 -345 -15 22 53
Årets resultat 269 57 22 -62 3 -348 -345 -15 22 53
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 010 540 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 8 063 6 065 7 625 5 495 4 911 1 278 260 943 111 136
Tillgångar 9 073 6 605 7 625 5 495 4 911 1 278 260 943 111 136
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 596 127 70 49 111 108 56 75 90 68
Obeskattade reserver 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 382 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 429 6 478 7 554 5 446 4 800 788 204 868 21 68
Skulder och eget kapital 9 073 6 605 7 625 5 495 4 911 1 278 260 943 111 136
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 1 242 1 225 1 294 1 039 1 232 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 404 400 418 336 396 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 29 760 26 116 26 805 17 716 14 389 291 524 943 31 64
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 880 8 689 8 871 5 741 4 724 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 559 543 577 462 560 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 518 384 140 77 57 -342 -343 -9 22 53
Nettoomsättningförändring 13,70% -2,05% 54,51% 21,54% 4 786,90% -44,66% -44,43% 2 941,94% -% -%
Du Pont-modellen 5,76% 3,41% 1,90% 1,69% 1,20% -26,76% -131,92% -0,95% 19,82% -%
Vinstmarginal 1,76% 0,86% 0,54% 0,54% 0,42% -117,93% -65,46% -0,95% 70,97% -%
Bruttovinstmarginal 14,53% 16,59% 18,07% 17,28% 21,28% 11,03% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -1,23% -1,58% 0,27% 0,28% 0,78% 168,97% 10,69% 7,95% 290,32% -%
Soliditet 6,98% 1,92% 0,92% 0,89% 2,26% 8,45% 21,54% 7,95% 81,08% 50,00%
Kassalikviditet 40,92% 45,35% 55,63% 53,23% 56,56% 100,38% 70,10% 44,59% 4,76% 200,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...