Visa allt om Tinka i Köping AB
Visa allt om Tinka i Köping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 673 1 655 1 515 1 384 1 383 1 543 1 664 1 765 1 290 1 321
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -53 -278 74 85 18 59 26 140 52 131
Resultat efter finansnetto -58 -326 28 32 -47 -18 -38 77 20 78
Årets resultat -58 -326 25 32 -47 -18 6 39 17 55
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 4 7 9 0
Omsättningstillgångar 26 595 1 425 1 420 1 412 1 405 1 488 1 021 951 841
Tillgångar 26 595 1 425 1 420 1 412 1 407 1 493 1 027 960 841
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -69 -11 316 291 258 306 324 318 279 262
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 46 25 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 82 436 498 337 337 255 255 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 170 612 793 816 847 914 664 656 549
Skulder och eget kapital 26 595 1 425 1 420 1 412 1 407 1 493 1 027 960 841
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 10 0 0 10 101 92 176
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 0 30 0 10 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 3 1 8 2 5 4 6 21 19 57
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 673 1 655 1 515 1 384 1 383 1 543 1 664 1 765 1 290 1 321
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 1 1 - 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 673 1 655 1 515 1 384 - 1 543 1 664 - 645 661
Personalkostnader per anställd (tkr) 152 9 44 16 - 16 32 - 61 118
Rörelseresultat, EBITDA -23 -278 74 85 20 61 28 142 54 131
Nettoomsättningförändring -59,34% 9,24% 9,47% 0,07% -10,37% -7,27% -5,72% 36,82% -2,35% -%
Du Pont-modellen -203,85% -46,72% 5,19% 5,99% 1,27% 4,19% 1,81% 13,63% 5,42% 15,58%
Vinstmarginal -7,88% -16,80% 4,88% 6,14% 1,30% 3,82% 1,62% 7,93% 4,03% 9,92%
Bruttovinstmarginal 19,02% 8,34% 36,83% 35,91% 32,32% 30,27% 28,43% 34,05% 34,65% 43,83%
Rörelsekapital/omsättning 2,08% 25,68% 53,66% 45,30% 43,09% 36,16% 34,50% 20,23% 22,87% 22,10%
Soliditet -265,38% -1,85% 22,18% 20,49% 18,27% 21,75% 21,70% 34,19% 30,94% 33,72%
Kassalikviditet 50,00% 18,24% 8,99% 8,58% 9,80% 12,99% 12,58% 3,92% 7,47% 7,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...