Visa allt om Fotogruppen i Borås AB
Visa allt om Fotogruppen i Borås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 52 27 48 95 126 145 280 305 68 0
Övrig omsättning - 9 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 0 -25 -9 50 -24 89 -13 63 0
Resultat efter finansnetto -3 0 -25 -9 50 -24 89 -13 63 0
Årets resultat -3 0 -25 -9 50 -24 89 -13 63 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 2 3 4 0 0
Omsättningstillgångar 129 131 138 205 218 264 345 277 85 0
Tillgångar 129 131 138 205 219 266 348 281 85 0
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -693 -690 -690 -665 -656 -706 -681 -771 -758 -821
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 820 821 823 865 854 962 986 1 030 811 811
Kortfristiga skulder 2 0 5 5 21 10 43 21 32 10
Skulder och eget kapital 129 131 138 205 219 266 348 281 85 0
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 52 36 48 95 126 145 280 305 68 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 305 68 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 12 - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 0 -25 -8 51 -23 90 -11 63 0
Nettoomsättningförändring 92,59% -43,75% -49,47% -24,60% -13,10% -48,21% -8,20% 348,53% -% -%
Du Pont-modellen -3,10% 0,00% -18,12% -4,39% 22,83% -9,02% 25,57% -4,27% 74,12% -%
Vinstmarginal -7,69% 0,00% -52,08% -9,47% 39,68% -16,55% 31,79% -3,93% 92,65% -%
Bruttovinstmarginal 13,46% -7,41% 25,00% 15,79% 69,05% 44,83% 71,79% 32,46% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 244,23% 485,19% 277,08% 210,53% 156,35% 175,17% 107,86% 83,93% 77,94% -%
Soliditet -537,21% -526,72% -500,00% -324,39% -299,54% -265,41% -195,69% -274,38% -891,76% -%
Kassalikviditet 6 450,00% -% 2 760,00% 4 100,00% 1 038,10% 2 640,00% 802,33% 1 319,05% 265,62% 0,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...