Visa allt om Svenska Båtunionens Förlags Aktiebolag
Visa allt om Svenska Båtunionens Förlags Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 948 8 685 8 467 9 037 8 643 6 424 8 206 9 004 8 284 7 846
Övrig omsättning - 18 19 76 14 2 305 39 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -2 -4 -12 -9 -2 1 -44 -14 -4
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 829 725 1 016 1 218 1 329 581 748 778 1 064 645
Tillgångar 829 725 1 016 1 218 1 329 581 748 778 1 064 645
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 705 601 892 1 094 1 205 456 624 654 940 521
Skulder och eget kapital 829 725 1 016 1 218 1 329 581 748 778 1 064 645
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 948 8 703 8 486 9 113 8 657 8 729 8 245 9 004 8 284 7 846
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -2 -4 -12 -9 -2 1 -44 -14 -4
Nettoomsättningförändring 3,03% 2,57% -6,31% 4,56% 34,54% -21,72% -8,86% 8,69% 5,58% -%
Du Pont-modellen 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,27% 0,00% 0,19% 0,00%
Vinstmarginal 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,02% 0,00%
Bruttovinstmarginal 17,64% 8,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,39% 1,43% 1,46% 1,37% 1,43% 1,95% 1,51% 1,38% 1,50% 1,58%
Soliditet 14,96% 17,10% 12,20% 10,18% 9,33% 21,34% 16,58% 15,94% 11,65% 19,22%
Kassalikviditet 117,59% 120,63% 113,90% 111,33% 110,29% 127,41% 119,87% 118,96% 113,19% 123,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...