Visa allt om Herrljunga Sälj AB
Visa allt om Herrljunga Sälj AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 117 5 170 7 745 7 428 7 785 9 775 9 688 10 875 10 818 10 978
Övrig omsättning 15 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -28 1 2 -7 0 - 7 24 21 35
Resultat efter finansnetto -28 5 4 1 4 - 6 24 18 35
Årets resultat -28 4 2 0 0 - 2 13 9 19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 599 27 0 0 0 94 161 238 310
Omsättningstillgångar 228 567 1 745 1 741 1 516 1 553 1 890 1 995 1 772 1 581
Tillgångar 228 1 166 1 772 1 741 1 516 1 553 1 984 2 157 2 010 1 891
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 227 255 251 249 249 249 249 247 234 225
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 910 1 521 1 492 1 268 1 304 1 736 1 910 1 777 1 666
Skulder och eget kapital 228 1 166 1 772 1 741 1 516 1 553 1 984 2 157 2 010 1 891
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 2 896 3 769 3 699 3 386 4 276 4 646 5 023 4 914 5 165
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 152 1 515 1 395 1 287 1 650 1 791 1 992 1 693 2 033
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 132 5 170 7 745 7 428 7 785 9 775 9 688 10 875 10 818 10 978
Nyckeltal
Antal anställda 0 6 12 9 10 13 14 15 14 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 862 645 825 779 752 692 725 773 646
Personalkostnader per anställd (tkr) - 556 461 581 475 465 467 478 492 426
Rörelseresultat, EBITDA -28 28 9 -7 0 - 103 153 121 157
Nettoomsättningförändring -97,74% -33,25% 4,27% -4,59% -20,36% 0,90% -10,91% 0,53% -1,46% -%
Du Pont-modellen -12,28% 0,43% 0,28% 0,11% 0,46% -% 0,50% 1,34% 1,14% 1,90%
Vinstmarginal -23,93% 0,10% 0,06% 0,03% 0,09% -% 0,10% 0,27% 0,21% 0,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 194,87% -6,63% 2,89% 3,35% 3,19% 2,55% 1,59% 0,78% -0,05% -0,77%
Soliditet 99,56% 21,87% 14,16% 14,30% 16,42% 16,03% 12,55% 11,45% 11,64% 11,90%
Kassalikviditet -% 62,31% 114,73% 116,69% 119,56% 119,10% 108,87% 104,45% 99,72% 94,90%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...