Visa allt om Norre Park Hotel Aktiebolag
Visa allt om Norre Park Hotel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 643 13 347 12 746 12 568 13 064 12 500 12 425 11 771 11 953 10 559
Övrig omsättning - 23 563 750 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 588 613 -92 -424 228 242 591 1 102 1 215 783
Resultat efter finansnetto 570 596 -111 -459 222 237 590 1 144 1 216 782
Årets resultat -7 -4 -23 -22 113 350 8 885 694 431
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 531 218 595 1 211 1 483 2 141 1 561 836 550 596
Omsättningstillgångar 3 195 3 464 3 020 2 291 1 452 506 1 177 2 213 3 201 2 470
Tillgångar 3 725 3 682 3 615 3 502 2 935 2 648 2 738 3 049 3 751 3 066
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 702 710 714 737 759 646 297 1 288 1 603 1 109
Obeskattade reserver 0 0 0 0 387 332 578 604 701 459
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 023 2 973 2 901 2 765 1 789 1 670 1 864 1 156 1 446 1 497
Skulder och eget kapital 3 725 3 682 3 615 3 502 2 935 2 648 2 738 3 049 3 751 3 066
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 446 425 478 429 98
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 959 3 984 3 823 3 864 3 813 3 160 3 165 2 651 2 650 2 630
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 305 1 283 1 244 1 341 1 123 1 193 1 140 1 050 901 878
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 200 200
Omsättning 13 643 13 370 13 309 13 318 13 064 12 500 12 425 11 771 11 953 10 559
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 137 1 112 1 062 1 047 1 089 1 042 1 035 981 854 754
Personalkostnader per anställd (tkr) 452 445 433 442 58 400 391 352 314 267
Rörelseresultat, EBITDA 804 990 548 337 228 1 025 1 153 1 409 1 451 1 037
Nettoomsättningförändring 2,22% 4,72% 1,42% -3,80% 4,51% 0,60% 5,56% -1,52% 13,20% -%
Du Pont-modellen 15,84% 16,68% -2,54% -11,96% 7,77% 9,18% 21,69% 37,55% 32,66% 25,64%
Vinstmarginal 4,32% 4,60% -0,72% -3,33% 1,75% 1,94% 4,78% 9,73% 10,25% 7,44%
Bruttovinstmarginal 89,23% 100,00% 84,08% 83,61% 44,92% 83,61% 83,55% 84,18% 83,96% 82,89%
Rörelsekapital/omsättning 1,26% 3,68% 0,93% -3,77% -2,58% -9,31% -5,53% 8,98% 14,68% 9,21%
Soliditet 18,85% 19,28% 19,75% 21,05% 35,58% 33,64% 26,41% 56,51% 56,19% 46,95%
Kassalikviditet 104,57% 115,41% 102,90% 81,88% 79,49% 29,10% 61,64% 188,32% 219,78% 163,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...