Visa allt om Qamtar AB
Visa allt om Qamtar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 5 0 0 60 11 68 2 148 2 257 1 959
Övrig omsättning - - - 1 1 5 629 117 - 4
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 -12 0 54 8 692 235 28 104
Resultat efter finansnetto 0 -1 2 1 63 28 711 245 38 146
Årets resultat 0 -1 2 0 46 19 674 155 -2 78
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 200 400 400 400 400 400 500 0 54 79
Omsättningstillgångar 736 837 848 907 877 890 652 746 621 590
Tillgångar 936 1 237 1 248 1 307 1 277 1 290 1 152 746 675 669
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 648 648 649 647 747 802 883 308 154 205
Obeskattade reserver 25 27 27 27 27 26 21 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 263 563 573 633 503 462 248 438 521 464
Skulder och eget kapital 936 1 237 1 248 1 307 1 277 1 290 1 152 746 675 669
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 305 315 253
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 491 503 460
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 444 428 372
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 100 100 100 0 50
Omsättning 0 5 0 1 61 16 697 2 265 2 257 1 963
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 - 0 - - 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 716 752 653
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 429 423 376
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 -12 0 54 8 692 235 48 136
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -% -100,00% 445,45% -83,82% -96,83% -4,83% 15,21% -%
Du Pont-modellen -% -0,08% -% -% 4,86% 2,17% 61,81% 33,24% 5,93% 22,12%
Vinstmarginal -% -20,00% -% -% 103,33% 254,55% 1 047,06% 11,55% 1,77% 7,55%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 92,69% 89,63% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 5 480,00% -% -% 623,33% 3 890,91% 594,12% 14,34% 4,43% 6,43%
Soliditet 71,31% 54,09% 53,69% 51,03% 60,05% 63,66% 77,99% 41,29% 22,81% 30,64%
Kassalikviditet 279,85% 148,67% 147,99% 143,29% 174,35% 192,64% 262,90% 170,32% 119,19% 127,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...