Visa allt om Aktiebolaget Nilssons Last & Grävmaskiner

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 15 561 13 429 15 181 13 634 11 848 11 245 10 254 10 738 9 507 9 329
Övrig omsättning 368 271 100 784 1 071 1 180 305 546 462 93
Rörelseresultat (EBIT) 745 -956 872 1 182 1 191 1 596 -122 356 118 269
Resultat efter finansnetto 694 -1 129 729 987 1 057 1 508 -265 115 -25 113
Årets resultat 47 43 408 92 50 238 35 15 35 53
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 883 9 330 9 802 11 275 7 456 5 775 5 235 6 260 5 412 4 512
Omsättningstillgångar 3 004 2 332 4 136 4 823 3 804 2 664 1 661 2 126 1 960 2 554
Tillgångar 10 886 11 662 13 939 16 098 11 260 8 439 6 896 8 386 7 372 7 066
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 105 2 058 2 015 1 607 1 515 1 465 1 227 1 192 1 177 1 142
Obeskattade reserver 2 326 1 983 3 155 3 212 2 622 1 917 1 004 1 304 1 204 1 264
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 199 4 296 4 991 6 891 4 113 2 451 2 251 3 511 3 337 2 469
Kortfristiga skulder 4 257 3 326 3 778 4 387 3 010 2 606 2 414 2 379 1 655 2 191
Skulder och eget kapital 10 886 11 662 13 939 16 098 11 260 8 439 6 896 8 386 7 372 7 066
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 175 5 191 5 055 4 536 4 118 4 001 3 942 3 765 3 361 3 034
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 817 1 728 1 741 1 644 1 255 1 281 1 468 1 721 1 328 1 085
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 929 13 700 15 281 14 418 12 919 12 425 10 559 11 284 9 969 9 422
Nyckeltal
Antal anställda 18 18 18 16 15 15 15 14 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 865 746 843 852 790 750 684 767 792 777
Personalkostnader per anställd (tkr) 413 400 391 394 382 374 385 410 415 369
Rörelseresultat, EBITDA 3 057 1 352 2 996 3 097 2 405 2 700 995 1 347 1 265 1 360
Nettoomsättningförändring 15,88% -11,54% 11,35% 15,07% 5,36% 9,66% -4,51% 12,95% 1,91% -%
Du Pont-modellen 7,74% -7,73% 7,37% 8,00% 11,21% 19,64% -0,91% 4,54% 2,12% 4,17%
Vinstmarginal 5,42% -6,71% 6,77% 9,45% 10,65% 14,74% -0,61% 3,55% 1,64% 3,16%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -8,05% -7,40% 2,36% 3,20% 6,70% 0,52% -7,34% -2,36% 3,21% 3,89%
Soliditet 36,00% 30,91% 32,11% 24,69% 30,62% 34,10% 28,52% 25,41% 27,72% 29,04%
Kassalikviditet 70,57% 70,11% 109,48% 109,94% 126,38% 102,23% 68,81% 89,37% 118,43% 116,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...