Visa allt om Joda Plåt & Ventilation Aktiebolag
Visa allt om Joda Plåt & Ventilation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 340 2 002 3 854 2 422 2 286 1 553 1 229 1 869 1 289 1 388
Övrig omsättning 57 - 47 - - 52 28 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 326 41 558 19 46 48 30 -74 106 33
Resultat efter finansnetto 319 37 554 16 40 40 24 -83 95 22
Årets resultat 248 52 408 11 33 40 24 -83 68 15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 123 119 128 43 19 20 47 99 110 122
Omsättningstillgångar 1 162 522 1 095 520 395 441 443 403 479 479
Tillgångar 1 285 641 1 223 563 415 461 490 502 589 601
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 379 171 529 221 210 177 137 114 297 230
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 906 470 694 342 205 284 352 389 292 372
Skulder och eget kapital 1 285 641 1 223 563 415 461 490 502 589 601
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 179 215 476 193 371
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 510 250 446 588 570 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 193 164 181 233 222 100 104 205 86 106
Utdelning till aktieägare 65 40 408 100 0 0 0 0 100 0
Omsättning 3 397 2 002 3 901 2 422 2 286 1 605 1 257 1 869 1 289 1 388
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 670 1 001 1 927 1 211 1 143 777 615 935 645 1 388
Personalkostnader per anställd (tkr) 382 216 363 426 408 139 161 348 140 486
Rörelseresultat, EBITDA 369 75 576 37 63 75 50 -32 153 85
Nettoomsättningförändring 66,83% -48,05% 59,12% 5,95% 47,20% 26,36% -34,24% 45,00% -7,13% -%
Du Pont-modellen 25,37% 6,55% 45,71% 3,73% 11,08% 10,41% 6,12% -14,74% 18,00% 5,49%
Vinstmarginal 9,76% 2,10% 14,50% 0,87% 2,01% 3,09% 2,44% -3,96% 8,22% 2,38%
Bruttovinstmarginal 44,37% 49,20% 47,95% 52,97% 56,04% 46,10% 55,82% 55,54% 54,23% 53,17%
Rörelsekapital/omsättning 7,66% 2,60% 10,40% 7,35% 8,31% 10,11% 7,40% 0,75% 14,51% 7,71%
Soliditet 29,49% 26,68% 43,25% 39,25% 50,60% 38,39% 27,96% 22,71% 50,42% 38,27%
Kassalikviditet 120,75% 108,72% 151,44% 139,77% 171,22% 141,20% 76,14% 92,80% 138,01% 103,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...