Visa allt om Polarmarine Scandinavia Aktiebolag
Visa allt om Polarmarine Scandinavia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning 23 793 16 930 11 507 14 189 25 627 28 997 41 185 44 331 20 200 31 431
Övrig omsättning - 94 21 9 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 327 -1 500 -433 133 1 719 1 506 502 2 266 28 164
Resultat efter finansnetto 2 330 -1 497 -427 147 2 013 1 971 1 427 644 -64 20
Årets resultat 60 0 16 12 9 10 3 8 84 52
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 3 6 11 53 51
Omsättningstillgångar 11 048 7 285 7 243 10 025 9 153 11 390 10 991 16 618 10 018 17 338
Tillgångar 11 048 7 285 7 243 10 025 9 153 11 393 10 997 16 629 10 071 17 389
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 781 2 721 2 721 2 705 2 693 2 683 2 673 2 670 2 662 2 579
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192
Avsättningar (tkr) 123 85 35 35 60 170 464 194 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 8 000 3 286 3 798
Kortfristiga skulder 8 144 4 479 4 487 7 285 6 400 8 540 7 860 5 765 4 123 10 821
Skulder och eget kapital 11 048 7 285 7 243 10 025 9 153 11 393 10 997 16 629 10 071 17 389
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 617 390 548
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 678 617 573 536 520 566 881 618 718 1 115
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 365 359 332 352 255 264 581 943 714 1 082
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 793 17 024 11 528 14 198 25 627 28 997 41 185 44 331 20 200 31 431
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 23 793 16 930 11 507 14 189 25 627 28 997 20 593 22 166 5 050 7 858
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 043 982 911 1 057 918 939 846 1 231 490 754
Rörelseresultat, EBITDA 2 327 -1 500 -433 133 1 722 1 509 507 2 271 42 206
Nettoomsättningförändring 40,54% 47,13% -18,90% -44,63% -11,62% -29,59% -7,10% 119,46% -% -%
Du Pont-modellen 21,09% -20,55% -5,90% 1,47% 21,99% 17,30% 14,43% 13,75% 0,32% 1,09%
Vinstmarginal 9,79% -8,84% -3,71% 1,04% 7,85% 6,80% 3,85% 5,16% 0,16% 0,60%
Bruttovinstmarginal 16,33% 15,09% 14,06% 20,02% 19,82% 19,10% 20,91% 26,92% 20,44% 22,33%
Rörelsekapital/omsättning 12,21% 16,57% 23,95% 19,31% 10,74% 9,83% 7,60% 24,48% 29,18% 20,73%
Soliditet 25,17% 37,35% 37,57% 26,98% 29,42% 23,55% 24,31% 16,06% 26,43% 15,63%
Kassalikviditet 135,66% 162,65% 161,42% 137,61% 143,02% 133,37% 139,83% 288,26% 239,66% 114,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...