Visa allt om Meissner Invest AB
Visa allt om Meissner Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 552 1 994 1 928 2 141 2 421 2 327 2 547 2 320 2 578 2 221
Övrig omsättning 2 405 - - 113 - - - - 32 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 134 605 288 525 441 254 18 -45 157 37
Resultat efter finansnetto 2 133 602 289 532 440 252 15 -34 160 34
Årets resultat 1 667 465 241 316 235 129 -6 -8 89 9
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 464 464 0 0 0 48 97 145 194 2
Omsättningstillgångar 2 987 1 280 1 616 1 589 1 298 1 076 824 786 1 030 925
Tillgångar 3 450 1 743 1 616 1 589 1 298 1 125 921 931 1 223 928
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 656 1 149 844 724 527 293 163 289 548 459
Obeskattade reserver 319 331 331 380 254 139 70 59 95 65
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 475 264 441 486 517 693 687 582 581 404
Skulder och eget kapital 3 450 1 743 1 616 1 589 1 298 1 125 921 931 1 223 928
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 160 - - 0 400 380 410 271 314
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 252 - 430 434 420 0 168 204 268 245
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 30 17 43 71 133 142 164 195 279 360
Utdelning till aktieägare 160 160 160 120 120 0 0 120 250 0
Omsättning 2 957 1 994 1 928 2 254 2 421 2 327 2 547 2 320 2 610 2 221
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 552 1 994 1 928 2 141 2 421 2 327 1 274 1 160 1 289 1 111
Personalkostnader per anställd (tkr) 304 184 521 562 574 639 363 419 376 376
Rörelseresultat, EBITDA 2 134 605 288 525 489 302 66 3 208 43
Nettoomsättningförändring -72,32% 3,42% -9,95% -11,57% 4,04% -8,64% 9,78% -10,01% 16,07% -%
Du Pont-modellen 61,86% 34,71% 18,32% 33,67% 34,05% 22,58% 2,06% -3,22% 13,08% 4,09%
Vinstmarginal 386,59% 30,34% 15,35% 24,99% 18,26% 10,92% 0,75% -1,29% 6,21% 1,71%
Bruttovinstmarginal 38,77% 50,55% 52,96% 58,38% 55,72% 53,80% 45,11% 52,03% 52,13% 51,51%
Rörelsekapital/omsättning 455,07% 50,95% 60,94% 51,52% 32,26% 16,46% 5,38% 8,79% 17,42% 23,46%
Soliditet 84,20% 80,73% 68,20% 63,19% 55,02% 35,15% 23,30% 35,60% 50,40% 54,50%
Kassalikviditet 628,84% 442,80% 345,80% 308,64% 234,24% 145,45% 107,28% 109,11% 148,36% 204,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...