Visa allt om Snebro Jord & Grus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 695 370 157 117 433 570 437 478 404 511
Övrig omsättning - - 337 170 200 48 248 60 71 320
Rörelseresultat (EBIT) -89 -1 149 24 -299 33 -8 204 -543 -1 550 283
Resultat efter finansnetto -38 -1 071 217 -114 323 248 433 -242 -1 217 589
Årets resultat -38 -440 125 38 172 729 280 -10 142 320
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 529 7 733 2 121 2 587 2 934 2 437 2 863 2 825 3 222 3 337
Omsättningstillgångar 6 960 7 500 7 595 7 015 7 770 7 102 6 694 6 362 6 582 7 780
Tillgångar 14 489 15 233 9 716 9 602 10 704 9 539 9 557 9 187 9 804 11 117
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 538 8 575 9 015 8 891 8 852 8 681 7 952 7 672 7 970 7 828
Obeskattade reserver 0 0 632 577 745 661 1 413 1 369 1 612 2 974
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 000 5 400 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 951 1 257 69 134 1 106 198 193 146 222 315
Skulder och eget kapital 14 489 15 233 9 716 9 602 10 704 9 539 9 557 9 187 9 804 11 117
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 1
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 695 370 494 287 633 618 685 538 475 831
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 115 -746 377 48 380 418 630 -146 -1 117 710
Nettoomsättningförändring 87,84% 135,67% 34,19% -72,98% -24,04% 30,43% -8,58% 18,32% -20,94% -%
Du Pont-modellen 0,69% -6,51% 2,22% -1,00% 3,54% 2,60% 4,53% -2,62% -12,41% 5,47%
Vinstmarginal 14,39% -268,11% 137,58% -82,05% 87,53% 43,51% 99,08% -50,42% -301,24% 118,98%
Bruttovinstmarginal 90,50% 70,81% 49,68% 100,00% 41,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 864,60% 1 687,30% 4 793,63% 5 881,20% 1 539,03% 1 211,23% 1 487,64% 1 300,42% 1 574,26% 1 460,86%
Soliditet 58,93% 56,29% 97,86% 97,02% 87,83% 96,11% 94,10% 94,24% 93,13% 89,68%
Kassalikviditet 731,86% 270,17% 11 007,25% 5 235,07% 702,53% 3 586,87% 3 468,39% 4 357,53% 2 964,86% 640,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...