Visa allt om Åre Strand Aktivitetsaktiebolag
Visa allt om Åre Strand Aktivitetsaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 400 400 0 0 800 0
Övrig omsättning - - - - - - - 12 - -
Rörelseresultat (EBIT) -19 -29 -20 -18 73 56 -19 -361 82 -81
Resultat efter finansnetto -19 -30 -20 -18 73 56 -19 -361 82 -81
Årets resultat -19 -30 -20 -18 73 56 -19 -361 82 -81
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 263 1 284 1 308 1 338 1 376 1 341 1 221 1 270 2 553 4 052
Tillgångar 1 263 1 284 1 308 1 338 1 376 1 341 1 221 1 270 2 553 4 052
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 223 1 242 1 272 1 292 1 310 1 237 1 181 1 201 1 562 1 480
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
Kortfristiga skulder 41 42 37 47 66 105 40 50 991 2 572
Skulder och eget kapital 1 263 1 284 1 308 1 338 1 376 1 341 1 221 1 270 2 553 4 052
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 400 400 0 12 800 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - - 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -19 -29 -20 -18 73 56 -19 -361 82 -81
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% 0,00% -% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 5,31% 4,18% -% -% 3,21% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% 18,25% 14,00% -% -% 10,25% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 27,50% 23,25% -% -% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 327,50% 309,00% -% -% 195,25% -%
Soliditet 96,83% 96,73% 97,25% 96,56% 95,20% 92,24% 96,72% 94,57% 61,18% 36,53%
Kassalikviditet 2 395,12% 2 388,10% 2 775,68% 2 248,94% 1 659,09% 733,33% 857,50% 784,00% 171,24% 103,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...