Visa allt om Dantherm AB
Visa allt om Dantherm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 695 9 652 10 046 14 530 17 231 16 046 13 490 20 841 32 118 32 821
Övrig omsättning - - - 1 18 3 723 16 10 16 1
Rörelseresultat (EBIT) -1 088 -1 481 -612 196 713 -3 383 -6 501 -4 329 87 1 254
Resultat efter finansnetto -1 267 -1 650 -806 -19 489 -3 727 -6 763 -4 347 408 1 769
Årets resultat -1 267 -1 650 -806 -19 489 -3 727 -7 513 -3 009 346 1 322
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 22 30 39 32 88 5 347 7 343 6 624 16 817
Omsättningstillgångar 5 855 6 180 5 211 4 271 4 591 4 273 7 049 9 891 21 081 21 444
Tillgångar 5 869 6 202 5 241 4 310 4 623 4 362 12 397 17 235 27 705 38 262
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 685 652 303 1 109 1 128 640 4 367 9 880 22 890 32 544
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 436 587 656
Avsättningar (tkr) 0 16 16 28 55 110 90 85 75 193
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 2 043 3 000 0 164
Kortfristiga skulder 5 183 5 535 4 923 3 173 3 440 3 612 5 897 3 834 4 153 4 705
Skulder och eget kapital 5 869 6 202 5 241 4 310 4 623 4 362 12 397 17 235 27 705 38 262
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 569 836 718 724 716
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 230 2 426 2 335 2 219 2 697 4 574 5 256 7 094 7 133 7 762
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 148 710 1 038 887 1 168 2 323 2 786 3 332 3 451 3 468
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000
Omsättning 12 695 9 652 10 046 14 531 17 249 19 769 13 506 20 851 32 134 32 822
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 7 14 18 28 32 31
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 539 1 930 2 009 2 906 2 462 1 146 749 744 1 004 1 059
Personalkostnader per anställd (tkr) 706 678 688 636 561 539 497 407 386 392
Rörelseresultat, EBITDA -1 080 -1 473 -602 227 769 -2 612 -5 703 -3 575 699 1 874
Nettoomsättningförändring 31,53% -3,92% -30,86% -15,68% 7,39% 18,95% -35,27% -35,11% -2,14% -%
Du Pont-modellen -18,54% -23,83% -11,66% 4,57% 15,42% -77,49% -52,42% -24,03% 1,60% 4,83%
Vinstmarginal -8,57% -15,31% -6,08% 1,36% 4,14% -21,06% -48,17% -19,87% 1,38% 5,63%
Bruttovinstmarginal 39,76% 46,61% 43,29% 36,46% 39,64% 36,12% 49,53% 52,52% 49,84% 54,79%
Rörelsekapital/omsättning 5,29% 6,68% 2,87% 7,56% 6,68% 4,12% 8,54% 29,06% 52,71% 51,00%
Soliditet 11,67% 10,51% 5,78% 25,73% 24,40% 14,67% 35,23% 59,15% 84,15% 86,29%
Kassalikviditet 68,69% 65,49% 33,66% 56,70% 59,36% 64,95% 27,18% 57,93% 315,34% 243,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...