Visa allt om Famlöv Konsult AB
Visa allt om Famlöv Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 40 200 0 7 231 172 98 136 652 149
Övrig omsättning - - - - - 1 200 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 36 -167 -359 -395 -206 925 -297 -273 466 -170
Resultat efter finansnetto 36 -174 -389 -403 -211 898 -309 -257 490 1 017
Årets resultat 36 -174 -389 -403 -211 945 -213 -157 490 1 017
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 230 311 313 131 297 363 203 742
Omsättningstillgångar 99 204 975 1 658 1 955 2 241 1 075 1 174 1 648 1 380
Tillgångar 99 204 1 204 1 969 2 268 2 372 1 373 1 537 1 851 2 122
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 89 203 533 1 066 1 610 1 821 1 151 1 509 1 802 1 383
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 0 672 902 659 551 221 27 50 229
Skulder och eget kapital 99 204 1 204 1 969 2 268 2 372 1 373 1 537 1 851 2 122
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 120 120 120 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 80 220 220 198 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader - 5 6 6 8 9 10 8 5 9
Utdelning till aktieägare 20 0 155 145 140 0 145 145 135 150
Omsättning 40 200 0 7 231 1 372 98 136 652 149
Nyckeltal
Antal anställda - 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 100 - 4 116 86 49 68 652 149
Personalkostnader per anställd (tkr) - 44 111 127 117 77 76 74 71 35
Rörelseresultat, EBITDA 36 -99 -278 -311 -140 991 -231 -207 505 -131
Nettoomsättningförändring -80,00% -% -100,00% -96,97% 34,30% 75,51% -27,94% -79,14% 337,58% -%
Du Pont-modellen 36,36% -81,86% -% -18,13% -7,58% 39,25% -21,56% -16,14% 27,66% 49,15%
Vinstmarginal 90,00% -83,50% -% -5 100,00% -74,46% 541,28% -302,04% -182,35% 78,53% 700,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 19,00% -% 0,00% 66,67% 5,81% 8,16% 24,26% 96,93% 0,00%
Rörelsekapital/omsättning 222,50% 102,00% -% 10 800,00% 561,04% 982,56% 871,43% 843,38% 245,09% 772,48%
Soliditet 89,90% 99,51% 44,27% 54,14% 70,99% 76,77% 83,83% 98,18% 97,35% 65,17%
Kassalikviditet 990,00% -% 145,09% 183,81% 296,66% 406,72% 444,80% 4 348,15% 3 296,00% 602,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...