Visa allt om OT Flytt- & Lagertjänst AB
Visa allt om OT Flytt- & Lagertjänst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 756 1 404 1 379 1 625 1 789 2 459 1 246 1 637 1 421 1 791
Övrig omsättning 57 - 60 20 - - - 70 9 100
Rörelseresultat (EBIT) -13 -124 -164 43 -30 397 -79 219 39 24
Resultat efter finansnetto -12 -124 -163 47 -27 398 -86 222 40 21
Årets resultat -12 -124 -163 47 -27 398 -115 222 40 21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 5 15 26 39 40 27
Omsättningstillgångar 372 413 465 674 794 831 457 572 485 683
Tillgångar 372 413 465 674 798 846 483 611 525 710
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 155 167 341 554 607 634 335 450 259 218
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 218 247 125 120 192 213 148 161 266 491
Skulder och eget kapital 372 413 465 674 798 846 483 611 525 710
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 37 79 25 59 120 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 - -
Löner till övriga anställda 290 282 275 290 315 568 334 302 204 195
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 0 - -
Sociala kostnader 95 97 89 91 107 108 68 60 62 53
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 813 1 404 1 439 1 645 1 789 2 459 1 246 1 707 1 430 1 891
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 878 702 690 813 895 1 230 623 819 711 896
Personalkostnader per anställd (tkr) 215 231 199 225 277 370 225 205 150 140
Rörelseresultat, EBITDA -13 -124 -164 48 -19 408 -66 236 57 56
Nettoomsättningförändring 25,07% 1,81% -15,14% -9,17% -27,25% 97,35% -23,89% 15,20% -20,66% -%
Du Pont-modellen -3,49% -30,02% -35,05% 6,97% -3,26% 47,04% -16,15% 36,17% 7,81% 4,93%
Vinstmarginal -0,74% -8,83% -11,82% 2,89% -1,45% 16,19% -6,26% 13,50% 2,89% 1,95%
Bruttovinstmarginal 42,20% 56,77% 49,24% 58,15% 59,70% 65,07% 63,64% 53,27% 47,78% 49,02%
Rörelsekapital/omsättning 8,77% 11,82% 24,66% 34,09% 33,65% 25,13% 24,80% 25,11% 15,41% 10,72%
Soliditet 41,67% 40,44% 73,33% 82,20% 76,07% 74,94% 69,36% 73,65% 49,33% 30,70%
Kassalikviditet 170,64% 167,21% 372,00% 561,67% 413,54% 390,14% 308,78% 355,28% 182,33% 139,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...