Visa allt om Vimmerby Fibernät AB
Visa allt om Vimmerby Fibernät AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 2 670 3 344 1 915 4 644 11 182 15 578
Övrig omsättning - 268 - 1 652 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -63 187 -87 1 633 -83 -346 340 163 96 68
Resultat efter finansnetto -63 198 -63 1 671 -846 -858 -146 224 87 53
Årets resultat -63 198 -63 1 241 1 259 -858 -146 161 63 41
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 19 007 16 812 16 766 0 14 153
Omsättningstillgångar 2 681 2 753 2 573 2 635 1 802 1 048 1 319 2 373 3 530 4 338
Tillgångar 2 681 2 753 2 573 2 635 20 809 17 860 18 085 2 373 3 544 4 490
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 588 2 651 2 453 2 516 1 275 16 875 1 021 1 021 1 021
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 16 000 16 000 0 0 0
Kortfristiga skulder 93 102 120 119 19 534 1 844 1 211 1 352 2 512 3 458
Skulder och eget kapital 2 681 2 753 2 573 2 635 20 809 17 860 18 085 2 373 3 544 4 490
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 10 3 - 205 726
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 2 22 488 - 3 739 4 708
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 3 3 217 - 2 064 2 961
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 268 0 1 652 2 670 3 344 1 915 4 644 11 182 15 578
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 2 - 14 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 958 - 799 820
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 354 - 435 448
Rörelseresultat, EBITDA -63 187 -87 1 633 554 216 794 177 122 128
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -20,16% 74,62% -58,76% -58,47% -28,22% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -0,38% -1,94% 1,91% 9,44% 2,91% 1,58%
Vinstmarginal -% -% -% -% -3,00% -10,35% 18,07% 4,82% 0,92% 0,46%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -664,12% -23,80% 5,64% 21,99% 9,10% 5,65%
Soliditet 96,53% 96,29% 95,34% 95,48% 6,13% 0,09% 4,84% 43,03% 28,81% 22,74%
Kassalikviditet 2 882,80% 2 699,02% 2 144,17% 2 214,29% 9,22% 56,83% 108,92% 175,52% 140,29% 125,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...