Visa allt om SSM Produkt Aktiebolag
Visa allt om SSM Produkt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 885 6 294 9 593 7 815 7 743 8 102 8 002 9 960 8 039 6 289
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -864 -659 1 181 -372 941 528 356 1 296 821 479
Resultat efter finansnetto -773 -619 1 238 -318 1 008 525 579 1 455 836 504
Årets resultat -331 7 748 -16 587 461 400 806 479 297
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 200 307 212 282 0 0 64 127 691 754
Omsättningstillgångar 6 482 7 015 8 513 7 642 8 256 7 755 7 531 7 800 5 435 4 845
Tillgångar 6 683 7 322 8 725 7 924 8 256 7 755 7 594 7 927 6 126 5 599
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 766 6 097 6 464 5 716 6 107 5 895 5 434 5 112 4 306 3 828
Obeskattade reserver 0 442 1 077 802 1 104 900 1 010 930 577 410
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 916 783 1 183 1 406 1 045 959 1 150 1 886 1 243 1 362
Skulder och eget kapital 6 683 7 322 8 725 7 924 8 256 7 755 7 594 7 927 6 126 5 599
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 555 539 513 778 746 786 756 683
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 262 2 274 1 853 1 549 1 394 1 430 1 531 1 338 1 215 1 169
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 032 1 066 1 079 914 841 858 871 881 773 709
Utdelning till aktieägare 0 0 375 0 375 375 0 78 0 0
Omsättning 5 885 6 294 9 593 7 815 7 743 8 102 8 002 9 960 8 039 6 289
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 8 8 8 8 8 8 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 841 1 049 1 199 977 968 1 013 1 000 1 245 1 148 898
Personalkostnader per anställd (tkr) 469 561 444 382 344 387 401 380 400 373
Rörelseresultat, EBITDA -757 -574 1 252 -301 941 592 420 1 360 885 543
Nettoomsättningförändring -6,50% -34,39% 22,75% 0,93% -4,43% 1,25% -19,66% 23,90% 27,83% -%
Du Pont-modellen -11,57% -8,45% 14,19% -4,01% 12,21% 7,16% 7,64% 19,83% 13,73% 9,25%
Vinstmarginal -13,14% -9,83% 12,91% -4,07% 13,02% 6,85% 7,25% 15,78% 10,46% 8,24%
Bruttovinstmarginal 60,88% 62,41% 61,62% 48,10% 59,38% 56,73% 56,74% 53,76% 56,25% 61,76%
Rörelsekapital/omsättning 94,58% 99,01% 76,41% 79,80% 93,13% 83,88% 79,74% 59,38% 52,15% 55,38%
Soliditet 86,28% 87,98% 83,71% 79,59% 83,83% 84,57% 81,36% 72,94% 77,07% 73,64%
Kassalikviditet 469,54% 565,01% 554,78% 386,42% 617,13% 666,42% 501,65% 325,03% 332,02% 277,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...